Utbildningsdag i babyberöring för yrkespersoner som jobbar med spädbarnsfamiljer

Startdatum: 11.09.2020
Kursperiod: 11.09.2020 - 11.09.2020
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Folkhälsans huvudbyggnad - Blåsippan
Adress: Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors
Visa på karta
Kontakt: Ghita Johansson
ghita.johansson@folkhalsan.fi
044-7883756
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 14.11.2019
Anmälan stänger: 14.08.2020
Bilagor:
Kurskod: 180K0100651
Kurspris: Gratis
Anmäl dig här

Den här utbildningsdagen riktar sig till dig som vill lära dig mera om hur du kan använda babyberöring i arbetet med enskilda familjer eller inom gruppverksamhet. Efter genomgången utbildning kommer du att ha färdigheter att handleda föräldrar i att ge sina barn babyberöring med fokus på att öka lyhördheten för babyns uttryck och behov. Babyberöring är ett koncept som Folkhälsan utarbetat med syftet att stärka kontakten mellan babyn och den vuxna, dels genom kärleksfull beröring och dels genom reflektion. I babyberöringen uppmuntras föräldern att reflektera kring babyns uttryck och det egna föräldraskapet, vilket har visat sig öka förståelsen för babyn som en egen liten individ, med tankar, känslor och behov. I kursmaterialet ingår en handledarmanual samt ett föräldrahäfte. Du behöver en egen docka med dig till utbildningsdagen.


 


PROGRAMMET


8.30-9.00                      Morgonkaffe


9.00–10.30                    Babyberöring – ett sätt att stärka tidigt föräldraskap


                                    genom kärleksfull beröring och reflektion.


10.30–11.30                  Babyberöringsprogrammets strykningar.


11.30–12.30                  Lunch i restaurang Ossian


12.30–13.30                  Praktiska övningar.


13.30–14.30                  Babyberöring som tidig interaktion. Hur fördjupa lyhört


                                     föräldraskap genom reflektiva samtal?


14.30–15.15                  Babyberöring i arbetet och i vardagen.


15.15–15.30                  Avslutning.


 


Som kursledare fungerar Ghita Johansson, YH idrottsinstruktör, sensomotorisk reflexpedagog och babyberöringsutbildare och Malin von Koskull, sjukskötare, HVM och sjukvårdslärare.


 

Anmäl dig här

Tider :

11.09.2020 08.30 - 15.30 Blåsippan