Vill du skriva en text? Vi utvecklar "Tänk Om Idrott" - ett diskussionsmaterial om normer

Startdatum: 15.09.2022
Kursperiod: 15.09.2022 - 15.09.2022
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Webbaserad - På distans
Adress: 00000 På distans
Visa på karta
Kontakt: Annika Äijö
annika.aijo@folkhalsan.fi
044-7886309
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 01.12.2021 00.00
Anmälan stänger: 15.09.2022
Kurskod: 180K0100002
Anmäl dig här

Är du intresserad av att skriva en text till Folkhälsans diskussionsmaterial om normer inom idrotten? Det är frågan om ett material som handlar om att bryta mot rådande normer på olika sätt eller att tillhöra minoriteter.


 


Materialet heter Tänk om - idrott, ett diskussionsmaterial om normer. Till materialet hör olika foton och texter skrivna av personer som på olika sätt bryter mot normer eller har erfarenheter av det med tanke på idrott. Tanken är sen att man kan diskutera olika teman på basen av fotona och texterna och att man kan få lite tips på hur idrotten kunde bli mer inkluderande.


 


Texten skall vara ca en A4 och handla om ens egna erfarenheter och gärna lite tips på hur man skulle vilja eller ha velat bli bemött. Diskussionsmaterialet riktar sig till idrottstränare och ledare, samt unga som själva idrottar. Texterna och bilderna kommer att finnas på Folkhälsans hemsida, men även tryckas och delas ut i olika idrottsföreningar. Du kan välja om du vill att texterna publicerad anonymt eller med ditt namn.


 


Vill du skriva en text till Tänk Om – Idrott materialet? Texten skall vara klar innan den 15e september.


Anmäl intresse här så kontaktar vi dig.

Anmäl dig här

Tider :

15.09.2022 16.00 - 16.00 På distans