Yrkesexamen i massage på Norrvalla - deltidsstudier

Startdatum: 31.08.2020
Kursperiod: HT 31.08.2020 - 31.12.2020, VT 01.01.2021 - 17.12.2021
Arrangör: Folkhälsan Utbildning Ab
Plats: Norrvalla - Campus Norrvalla
Adress: Vöråvägen 305, 66600 Vörå
Visa på karta
Kontakt: David Fred
david.fred@folkhalsan.fi
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 06.01.2020
Anmälan stänger: 30.04.2020
Kurskod: 38NF0100486
Kurspris: 1050,00 €

För vem?
Utbildningen är för dig som saknar examen i yrkesutbildning, behov av omskolning, inte möjlighet att studera heltid.


Studierna genomförs som flerformsstudier, dvs. när- och distansstudier med betoning på distansstudier via nätet. Närstudierna sker två dagar, oftast torsdag-fredag var tredje vecka.


Utbildning på arbetsplats ingår som en del av studierna.


 


Vad ingår i utbildningen?
Du läser ämnen som bl.a. undersöknings-, behandlings-, strukturerings- och kommunikationsmetodik samt naturvetenskapliga ämnen så som anatomi och fysiologi.
Examentillfällena består av två obligatoriska examensdelar och två valfria examensdelar och för examensprocessen sammanställs en personlig examensplan (PEP).


Obligatoriska delar
• Främjande av hälsan och funktionsförmågan hos patienter med problem i stöd- och rörelseorganen
• Arbete som företagare inom social- och hälsovårdsbranschen


Valfria delar
• Upprätthållande och främjande av vätskecirkulationen i kroppen
• Massage av en äldre patient
• Förebyggande av folksjukdomar i massörsarbetet
• Främjande av rörligheten i extremiteterna

Har du en tidigare examen från någon av följande:


• grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen
• yrkesexamen inom hälsovårdsbranschen
• yrkesexamen i idrott och träning
• yrkesexamen i omsorgsarbete för utvecklingsstörda
• yrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård


kan du söka erkännande av kunnande för högst 25kp för tidigare visat kunnande i studiehelheterna.


Läs mer på https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/esitys/4556441/reformi/tiedot


 


Vad kostar utbildningen?
Du betalar en terminsavgift på 350€ samt studiematerial för ca 250–300€.


 


Datumplan
Ansökningstid: Öppnar i början på januari 2020
Datumplan för pågående deltidsprogram är januari 2019 - maj 2020.
Följande utbildningsprogram planerat till hösten 2020.


 


Strukturskiss
Strukturen för deltidsprogrammet är att uppnå målet med examen på tre (3) terminer. Men alla följer sin egen PUK.

Tider :

31.08.2020 10.00 - 15.15 Campus Norrvalla