Puheterapiaa Pietarsaaressa

Tarjoamme puheterapiaa sekä sairauden jälkeiseen kuntoutukseen tai ääniongelmien hoitoon.

Ota yhteyttä

Aika: Arkisin klo 08.00–16.00
Paikka: Östanlid
Osoite: Itärannantie 32, 68660 Pietarsaari
Järjestäjä: Folkhälsan Välfärd Ab
Yhteyshenkilö: Åsa Lindroos-Lönnbäck
Puhelin: 044 066 5649

Hinta

Meille voit tulla joko palvelusetelillä tai Kelan, Vaasan keskussairaalan, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän, Pietarsaaren sosiaali- ja terveystoimen tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksella.

Aikuiset tulevat puheterapeutin vastaanotolle useimmiten kielellisten tai ääniongelmien takia ja yleisin puhevaikeuksien syy on halvaus. Meillä on myös asiakkaita, joille ääniterapiasta on apua kun ääni ei kestä työelämän tai arjen tilanteiden sille asettamia vaatimuksia. Voimme myös kokeilla erilaisia vaihtoehtoisia viestintämenetelmiä kuten kuvia, tukiviittomia tai puhelaitteita.

Tarvitsetko äänenhuoltoa tai tarvitsetko luennoitsijaa aiheesta ääni ja äänenkäyttö? Luennoin myös puhetta korvaavasta kommunikoinnista, josta on apua lapsille ja aikuisille mikäli heillä on puhevaikeuksia.
Toiminta-alueemme pohjoisin kunta on Kokkola ja eteläisin on Vöyri.
Ota yhteyttä mikäli haluat tietää lisää puheterapiapalveluistamme!

Puheterapeutit

  • Johanna Lill-Thylin

   puheterapeutti, Pietarsaari ja Kokkola

  • puh:
   044 788 3719

  • Miten pystymme edistämään jokaisen meille tulevan asiakkaan kielellistä kehitystä? Ja miten harjoittelu saadaan sisällytettyä arkipäivän tilanteisiin ilman että se edes tuntuu harjoittelulta? Näitä kysymyksiä pohdin joka päivä työssäni puheterapeuttina. Kyky kommunikoida on niin äärimmäisen tärkeä! Asiakkaani ovat lapsia, vanhimmat 12-vuotiaita. Heillä on erilaisia kielellisiä häiriöitä ja kommunikaatio-ongelmia. Kuulovammaiset lapset ja lapset, joilla on puheen motorisia vaikeuksia ovat erityisen kiinnostava asiakasryhmä. Puheterapeuttina olen työhöni sitoutunut ja kuuntelen asiakasta herkällä korvalla. Minusta on mukavaa tavata lapsia ja vastaanotolla tavoitteenani on saavuttaa sekä lapsen että vanhempien luottamus. Pyrin kehittämään itseäni työssä koko ajan ja hankkimaan uutta ammatillista tietoa. Työkieleni on ruotsi ja minulla on terapiavastaanotot Luodon kunnassa, Kokkolassa, Kruunupyyssä, Pedersöressä ja Pietarsaaressa.

   Näytä lisää
  • Ota yhteyttä
  • Emma Kallvik

  • puh:
   044 788 3732

  • Puheterapeuttina työskentelen monien erilaisten puheen ja viestinnän vaikeuksien parissa. Kyseeseen voi tulla vaihtoehtoisten viestinnän muotojen etsiminen, ajatusten ja tunteiden pukeminen sanoiksi tai yksittäisten sanojen yhdistäminen lauseiksi. Työskentelen sekä lasten että aikuisten kanssa ja terapia toteutetaan asiakkaan arkisessa toimintaympäristössä eli päiväkodissa, koulussa tai kotona. Työskentelyalueeni ulottuu Pietarsaaresta Oravaisiin. Olen hauska tyyppi ja mielestäni osaan hyvin vaistota millä tavoin asiakkaat pitää kohdata ja minulle on erittäin tärkeää vahvistaa ongelmien kanssa painivaa ihmistä. Parasta työssäni on se, kun saan seurata asiakkaiden kehitystä ja auttaa helpottamaan heidän elämäänsä ja tuomaan siihen lisää sisältöä. Ääniongelmat ovat erikoisalaani ja teen Åbo Akademissa tutkimusta päivän viikossa. Minulla on vuosien kokemus luennoimisesta sekä yliopistotasolla (puheterapeuttien koulutus) että muille ryhmille (esimerkiksi opettajille, matkaoppaille, laulunopettajille ja erilaisille asiakasryhmille). Tarvitsetko äänenhuoltoa tai tarvitsetko luennoitsijaa aiheesta ääni ja äänenkäyttö? Ota yhteyttä! Luennoin myös puhetta korvaavasta kommunikoinnista, josta on apua lapsille ja aikuisille mikäli heillä on puhevaikeuksia. Ensisijaiset työkieleni ovat ruotsi ja englanti. Annan kuitenkin ääniterapiaa ja terapiaa aikuisille halvauspotilaille myös suomeksi.

   Näytä lisää
  • Ota yhteyttä
  • Anna Stenhäll

   puheterapeutti, Östanlid (äitiyslomalla)

  • Puheterapeutin työssäni tapaan enimmäkseen alle kouluikäisiä ja kouluikäisiä lapsia. Tapaan lapsia heidän omassa arkisessa toimintaympäristössään kotona, päiväkodissa tai koulussa ja työstämme kommunikaatiota eri tavoin. Opettelemme esimerkiksi ymmärtämään mitä muut sanovat, miten kanssakäyminen muiden kanssa toimii ja miten voi itse pyytää tai kertoa jotakin. Tarkoitukseen voidaan käyttää puhuttuja sanoja, mutta apuvälineinä myös viittomia tai kuvia. Keskityn myös asiakkaisiin, joilla on puheen motorisia vaikeuksista ja nielemisvaikeuksia. Parasta työssäni on se, että sitä tehdään ihmisten kanssa. Siksi työ on erittäin vaihtelevaa. Työ on toki haastavaa, mutta myös valtavan jännittävää. Puheterapeuttina olen rauhallinen ja kärsivällinen. Kun toimitaan yhteistyössä monien eri toimijoiden kanssa, täytyy olla joustava ja ottaa huomioon toisten tarpeet. Työkieleni on ruotsi ja toimin enimmäkseen Pietarsaaren, Pedersören ja Luodon kunnan alueella.

   Näytä lisää
  • Rebecka Lindholm

   puheterapeutti, Pietarsaari ja Kokkola

  • puh:
   044 788 1043

  • Työskentelen pääasiassa kouluikäisten lasten ja nuorten sekä päiväkotilasten parissa. Tapaan lapsia heidän arkiympäristössään, jossa yhdessä työstämme kommunikointia monin tavoin. Haasteena voi olla puhe-, ääni- tai kieliongelmista, nielemisongelmista tai vaihtoehtoisten viestintätapojen kehittämisen tukemisesta. Tällöin käytämme apunamme esimerkiksi tukiviittomia, kuvia, kommunikointikansiota tai symboleja. Puheterapeutti auttaa kommunikoinnin ongelmiin myös silloin kun ne johtuvat autismista, afasiasta tai Parkinsonin taudista. Työssäni puheterapeuttina parasta on se, että saan työskennellä niin erilaisten ihmisten kanssa! Työni on vaativaa, ja siinä vaaditaan joustavuutta ja sopeutuvuutta asiakkaita kohdattaessa. Samalla työ on kuitenkin erittäin antoisaa. Puheterapeuttina olen tarkkaavainen ja empaattinen. Kunkin asiakkaan on tärkeää tuntea olonsa turvalliseksi ja kokea terapiatilanne mukavaksi. Työkieleni ovat pääasiassa ruotsi ja englanti, ja työalueeni kattaa Pietarsaaren ja Kokkolan.

   Näytä lisää
  • Ota yhteyttä