Toimintaterapiaa Kokkolassa

Tervetuloa toimintaterapiaamme Kokkolassa! Haluamme auttaa sinua itsenäiseen elämään, löytämällä uusia tapoja toimia arjessasi. Tarvitset ehkä koordinaatiosi harjoittamista tai itsetuntosi vahvistamista? Saatat tarvita toimintaterapiaa sairauden tai onnettomuuden jälkeen? Toimintaterapiassa tunnistamme vahvuutesi, resurssisi ja tarpeesi ja työskentelemme yhdessä kohti toimivaa arkea. Motivaatiosi toimii valitsemiesi tavoitteiden pohjana ja työskentelemme kohti merkityksellistä arkea.

Terapia toteutetaan joko omassa arkiympäristössäsi, tiloissamme Folkhälsanilla tai etäterapiana.

Paikka: Kuntoutus Kokkola
Osoite: Sairaalakatu 11 B, 67100 Kokkola
Järjestäjä: Folkhälsan Välfärd Ab
Yhteyshenkilö: Yksikön johtaja Åsa Lindroos-Lönnbäck
Puhelin: 044 066 5649

Täältä löydät meidät

Työskentelemme vastaanotollamme Kokkolassa ja teemme myös koti-, koulu- ja päiväkotikäyntejä maksusitoumuksella. Toiminta-alueemme on koko Kokkola sekä Kruunupyy.

Maksusitoumus

Meille voit tulla joko palvelusetelillä tai Kelan, sairaanhoitopiirisi, kuntasi tai kaupunkisi sekä vakuutusyhtiösi maksusitoumuksella. Voit myös ottaa meihin yhteyttä yksityisesti, itsemaksavana.

Tervetuloa meille Folkhälsanille!

Toimintaterapeuttimme

  • toimintaterapeutti, Kokkola

   Carina Holmqvist

  • 050 403 0084
  • Toimintaterapeuttina tapaan niin lapsia, nuoria kuin aikuisiakin. Heillä voi olla monenlaisia haasteita, esimerkiksi ongelmia sosiaalisten taitojen kanssa tai puutteita impulssikontrollissa. Monet tarvitsevat tukea (suunnitellakseen, toteuttaakseen) toiminnanohjauksessa ja saattaakseen loppuun erilaisia prosesseja. Jotkin asiakkaat tarvitsevat apua aamurutiineiden kanssa tai pärjätäkseen itsenäisesti kotona koulun jälkeen. Aikuisten kohdalla toimintaterapia voi tulla ajankohtaiseksi esimerkiksi aivohalvauksen jälkeen uutta arkea opetellessa. Työskentelen sekä suomeksi että ruotsiksi ja liikun lähinnä (Pietarsaaren ja) Kokkolan ja Kruunupyyn välisellä alueella. Parasta työssäni ovat ilman muuta kohtaamiset ihmisten kanssa. Pidän ihmisistä ja minun on helppo saada yhteys eri-ikäisiin ihmisiin. Terapiasuhde on läheinen, koska tapaan asiakkaita heidän omassa arkiympäristössään ja työskentelemme yhdessä samoja tavoitteita kohti. Toimintaterapeuttina olen helposti kohdattava ja positiivinen. Työskentelen ratkaisukeskeisesti ja pidän luovuudesta. Luovuus on toimintaterapeutille hyvä ominaisuus, sillä joskus terapian aikana on vaihdettava suuntaa päästäkseen eteenpäin.

  • Kliininen havainnointi
   Haastava Käyttäytyminen – malttia arkeen toimintaterapian keinoin
   Sensorisen Integraation perusteet

   Övriga
   Specialpedagogik

   Tecken som stöd
   GAS/ICF dokumentering

  • Ota yhteyttä
  • toimintaterapeutti, Kokkola

   Titta Ruoho

  • 044 788 6341
  • Työskentelen toimintaterapeuttina Kokkolan alueella. Asiakaskuntani koostuu pääasiassa lapsista ja nuorista, joilla on neuropsykiatrisia sekä käyttäytymisen haasteita arjessa. Asiakkaina on myös eri-ikäisiä lapsia, joiden kehitys on viivästynyttä (esim. kehitysvamma, kielelliset häiriöt). Toimintaterapian arjessa edistän asiakkaan valmiuksia ja taitoja, joita asiakas tarvitsee arkielämässään. Minulle tärkeää terapeuttina on mahdollistaa asiakkaan oma merkityksellinen toiminta. Olen työssäni huomannut miten merkityksellinen sana ”arki” onkaan. Toimintaterapian tavoitteet voivat liittyä itsestä huolehtimiseen (mm. asiointi ja peseytyminen, ruoanlaitto), hieno- ja karkeamotoriikkaan, sensoriikkaan/aistisäätelyyn, hahmottamiseen, leikkiin, toiminnanohjaukseen, ympäristön muokkaamiseen tai sosiaalisten taitojen edistämiseen. Voimavarakeskeinen lähestymistapa on minulle tärkeää. Tavoitteenani on olla helposti lähestyttävä, luotettava ja kannustava terapeutti. Vahvuutenani on kyky luoda kannustava ja myötäelävä terapiasuhde. Toimintaterapeuttina minulle on tärkeätä tehdä yhteistyötä asiakkaan lähiympäristön kanssa (perheet, opettajat, ohjaajat, moniammatillinen verkosto) asiakkaan arjen omatoimisuuden tukemiseksi. Tavoitteenani on yhdessä asiakkaan ja lähiyhteisön kanssa löytää ratkaisuja arkielämän haasteisiin. Asiakkaiden onnistumiset ovat työni helmiä.

  • Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja
   Sherborne-liikunta
   Kliininen havainnointi
   Sensorisen intergraation perusteet
   Zones of Regulation -menetelmä lapsen itsesäätelyn tukena
   Visuaalinen hahmottaminen ja toimintakyky

  • Ota yhteyttä
  • toimintaterapeutti, Pietarsaari ja Kokkola

   Victoria Lassander-Sandin

  • 044 788 3682
  • Työskentelen lasten, nuorten ja aikuisten kanssa, mutta peruskouluikäiset lapset ovat suurin asiakasryhmäni. Asiakkaillani on erilaisia diagnooseja, mutta otan vastaan myös asiakkaita, joilla ei ole mitään tiettyä diagnoosia. Harjoittelemme muun muassa keskittymistä, hienomotoriikkaa ja visuaalisia valmiuksia sekä harjoittelemme käyttäytymistä erilaisissa tilanteissa. Työni on valtavan vaihtelevaa ja toimin mielelläni moniammatillisesti muiden terapeuttien, asiakkaan vanhempien ja opettajien kanssa niin, että löydämme yhdessä tavoitteet jokaiselle asiakkaalle. Käyn usein asiakkaitteni luona päiväkodeissa, kouluissa ja kotona, mutta minulla on myös vastaanotto Östanlidissa. Terapeuttina toimin usein henkilökohtaisella tasolla, ja siksi pääsen hyvin lähelle asiakkaitani. Haluan, että he tietävät kuka olen ja että heistä on hauskaa tavata minut. Olen oikeudenmukainen ja päättäväinen. Työkieleni ovat ruotsi, englanti ja suomi ja toimin enimmäkseen Pietarsaaren, Pedersören, Uusikaarlepyyn ja Oravaisten alueella.

  • Neurologi
   Kinestetiikan peruskurssi
   Malike - toimintavälinekoulutus
   Neuropsykiatri
   Att möta barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser
   Sensomotorik
   Sensomotorisk pedagog

   SI terapeut
   Självkänsla och beteende hos barn
   Barns självkänsla
   Skolpsykologi - Träning av sociala färdigheter hos barn
   Övriga
   Tecken som stöd (AKK)
   Första hjälp vid självmordsfara
   GAS/ICF dokumentering

  • Ota yhteyttä
  • toimintaterapeutti, Kokkola

   Nina Viklund

  • 044 066 5684
  • Parasta työssäni on se, että saan tavata ihmisiä ja miettiä yhdessä, mitä tietyn asiakkaan on vahvistettava voidakseen toimia mahdollisimman itsenäisesti jokapäiväisessä elämässään. Terapiasuhde on tärkeä, ja teen paljon työtä sen eteen. Haluan, että asiakkaani odottavat toimintaterapiaa innokkaasti ja että terapia tuntuu mielekkäältä. Työalueeni on Pietarsaaresta Kokkolaan, ja työkieleni ovat ruotsi, suomi ja englanti. Työskentelen lähinnä lasten kanssa heidän lähiympäristössään, mutta asiakkainani on myös nuoria ja aikuisia. Toimintaterapeuttina olen iloinen, joustava ja kärsivällinen. Pidän työstäni, koska se on monipuolista, haastavaa ja jännittävää.

  • Ota yhteyttä
  • toimintaterapeutti, Pietarsaari ja Kokkola

   Minna Söderlund (äitiysvapaalla)

  • 044 788 1051
  • Työskentelen pääasiallisesti lasten ja nuorten parissa Kokkolan ja Pietarsaaren välisellä alueella. Terapia tapahtuu omassa päivittäisessä ympäristössä – joko kotona, päiväkodissa tai koulussa, ja harjoittelemme erilaisia taitoja yhdessä asiakkaan kanssa – esimerkiksi kynäotteen vahvistamista, erilaisten arjen askareiden tekemistä, keskittymiskyvyn harjoittamista tai oman kehonkäsityksen parantamista. Jokaisella on omat yksilölliset tarpeensa, ja siksi myös terapia räätälöidään jokaiselle asiakkaalle erikseen. Pidän erityisesti siitä, kun terapia on mukana leikissä ”piilotettuna”. Lapsi alkaa leikin aikana yhtäkkiä edistymään tiedostamatta itse, että samalla työskennellään tämän tietyn haastavan asian kehittämiseksi. Jokaisen asiakkaan ympärillä oleva verkosto on tärkeä: vanhemmat, koulun henkilöstö ja muut terapeutit. Viihdyn, kun saan työskennellä kaikkien näiden ihmisten kanssa, mutta kaikkein parasta on tietysti nähdä lasten kehittyvän. Terapeuttina olen huolehtivainen, rauhallinen ja kärsivällinen. Joustavuus ja luovuus ovat myös hyviä ominaisuuksia, koska joskus on kyettävä vaihtamaan näkökulmaa, jos huomaa, että jokin harjoitus ei toimi. Tulevaisuudessa toivon yhdistäväni enemmän ulkoilmaelämää ja toimintaterapiaa, sillä tiedän, että luonto tekee hyvää. Pystyn tarvittaessa kokeilemaan ja käyttämään erilaisia apuvälineitä asiakkaan päivittäisen elämän helpottamiseksi. Työkielinäni käytän ruotsia ja suomea.

  • Nordisk friluftsliv
   GAS/ICF dokumentering

  • Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

  • Åsa Lindroos-Lönnbäck

   Yksikön johtaja, Pietarsaari, Kokkola ja Vaasa

  • puh:
   044 066 5649

  • Yksiköstä vastaavana työntekijänä minun tehtäväni on varmistaa, että asiakkaat saavat meillä parasta mahdollista kuntoutusta. Tarjoamme Folkhälsanilla korkeatasoista kuntoutusta ja kehitämme toimintaa jatkuvasti. Toimintamme on asiakaslähtöistä ja haluamme kaikin tavoin varmistaa, että asiakkailla on asiat hyvin ja he viihtyvät meillä. On äärimmäisen arvokasta päästä jakamaan asiakkaiden ja terapeuttien ilon hetkiä. Tätä arvostan arjen työssä todella paljon. Työhyvinvointi on meille tärkeää ja keskustelemme asioista ja niiden mahdollisista ratkaisuista paljon yhdessä. Johtaessani toimintaa pyrin näkemään asioiden myönteiset puolet ja helpottamaan kollegoiden työtä parhaani mukaan. Työskentelin ennen toimintarajoitteisten lasten ja nuorten parissa, mutta nykyisin keskityn hallinnollisiin ja organisaatioon liittyviin tehtäviin. Pidän myös tästä työstä. Annan mielelläni lisätietoa toiminnastamme.

   Näytä lisää
  • Ota yhteyttä