Puheterapiaa Vaasassa

Puheterapiassa harjaannutetaan muun muassa lapsen suun motoriikkaa ja ääntämistä. Myös erilaisia viestinnän apuvälineitä voidaan kokeilla.

Aika: Arkisin klo 08.00–16.00
Paikka: Vaasan Folkhälsan-talo
Osoite: Wasaborginkuja 4, 65100 Vaasa
Järjestäjä: Folkhälsan Välfärd Ab
Yhteyshenkilö: Åsa Lindroos-Lönnbäck
Puhelin: 044 066 5649

Henkilökunta

  • Amanda Andersson

  • 044 788 3679
  • Olen toinen Vaasan puheterapeuteista ja työskentelen suurimmaksi osaksi lasten ja nuorten parissa. Minun luokseni voi tulla esimerkiksi jos asiakkaalla on jonkinlainen toimintarajoite, johon kuuluu kielellinen häiriö. Asiakas saattaa olla autistinen tai hänellä on jokin oireyhtymä, jonka takia hän tarvitsee tukea kielelliseen kehitykseen. Sanavarasto voi olla rajoittunut tai asiakas tarvitsee apua ääntämisessä. Olen iloinen, rauhallinen ja kärsivällinen puheterapeutti, ja pidän erilaisten ihmisten tapaamisesta. On hienoa kun saan olla avuksi ja puheterapeuttina arvostan sitä, että saan toimia yhteistyössä asiakkaideni lähipiirin kanssa tiiviissä yhteistyössä kodin ja koulun välillä. Työskentelyalueeni ulottuu Vaasasta Vöyrille.

  • Ota yhteyttä
  • puheterapeutti, Vaasa

   Elin Johansson

  • 044 788 5970
  • Alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder (AKK)
   Akk Autism Pecs
   Tal- och oralmotoriska svårigheter
   Verbal dyspraxi

  • Ota yhteyttä
  • puheterapeutti, Vaasa

   Emilia Klavus

  • Työssäni puheterapeuttina Vaasassa asiakkainani on sekä lapsia että aikuisia. Aikuisneurologia on intohimoni kohde, mutta on myös todella antoisaa työskennellä lasten ja lapsia ympäröivän verkoston kanssa. Työn monipuolisuus tekee Folkhälsanilla työskentelystä niin hauskaa; laajapohjainen asiakaspiiri, tiimityö ja kaikki kohtaamiset ihmisten kanssa. Puheterapeuttina olen avoin, iloinen ja työssäni tarkka. Työkenttäni ulottuu Korsnäsin kunnasta etelässä Vöyriin pohjoisessa, ja työskentelen sekä ruotsiksi että suomeksi.

  • Ota yhteyttä
  • Puheterapeutti, Vaasa

   Erika Snellman

  • 044 757 8839
  • Kielelliset haasteet ja sosiaalisen vuorovaikutuksen tai ääntämisen ongelmat ovat esimerkkejä puheterapiassa harjoiteltavista asioista. Viestintä on laaja käsite, jossa puhe, ääni ja kieli ovat keskiössä. Joskus on löydettävä muita vaihtoehtoisia kommunikointitapoja, jolloin apuna voidaan käyttää erilaisia merkkejä ja kuvakarttoja. Työskentelen enimmäkseen lasten parissa ja työskentelyalueeni on Vaasasta Närpiöön ja Kristiinankaupunkiin asti. Puheterapeuttina toimiessani havainnoin ja kuuntelen tarkasti lasta. Olen joustava ja voin vaihtaa toimintatapaa terapiatilanteessa, jos huomaan, että lapsen tarve sitä vaatii. Haluan, että lapsilla on turvallinen olo kanssani ja että meillä on mukavaa yhdessä. Parasta työssäni on tunne siitä, että voin opettaa lapselle jotakin, ja samanaikaisesti voin myös itse oppia lapselta. Siitä syntyy vuorovaikutteinen tilanne, jossa luomme jotakin hyvää yhdessä samalla jatkuvasti kehittyen. Työkieleni on ruotsi.

  • Alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder (AKK)
   AKKtiv KomIgång Habilitering
   Widgit Go (Introduktion)
   Fortsättningskurs i Tecken som Stöd
   Fördjupningskurs i Tecken som Stöd
   Autism
   Hörsel
   Röst
   Språkliga svårigheter
   Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla
   Luetaanko
   Talterapeut i skolan
   Tal- och oralmotoriska svårigheter
   Verbal dyspraxi
   Ätande och sväljning
   Övrigt
   Barn med utmanande beteende- att förstå, bemöta och stöda
   Pedagogik
   Små barns samspel och utveckling
   Konflikthantering i skolan

  • Ota yhteyttä
  • puheterapeutti, Vaasa

   Ida Finnäs

  • 044 788 3653
  • Olen toinen Vaasan puheterapeuteista ja työskentelen suurimmaksi osaksi lasten ja nuorten parissa. Terapia toteutetaan enimmäkseen päiväkodeissa tai kouluissa, mutta minulla on myös vastaanotto Vaasan Folkhälsan-talossa. Vastaanotolleni voi tulla mikäli asiakkaalla on jonkinlainen kielellinen häiriö, esimerkiksi pieni sanavarasto, ongelmia ääntämisessä tai hankaluuksia ohjeiden ymmärtämisessä. Onko puheesi rajoittunutta ja voisit kommunikoida paremmin kuvien avulla? Siinä tapauksessa olet tullut oikeaan paikkaan! Olen luova ja iloinen puheterapeutti. Saan hyvin yhteyden ihmisiin ja työssäni on kaikkein parasta se, että saan olla mukana asiakkaiden edistysaskeleissa! Työskentelyalueeni ulottuu Vaasasta Närpiöön.

  • Alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder (AKK)
   AKK i vardagen
   Grundkurs i blisskommunikation
   Grundkurs i teckenspråk
   Widgit Go (Introduktion)
   Autism
   Kommunikation och talterapeutisk behandling vid autism
   Hörsel
   Röst
   Språkliga svårigheter
   Better Conversations with Aphasia
   Hanen – It takes two to talk
   Kaninhistorier – träning i aktiv hörförståelse
   Luetaanko
   Talterapeut i skolan
   Tal- och oralmotoriska svårigheter
   OPT 1
   Verbal dyspraxi
   Ätande och sväljning
   Spädbarns ätutveckling
   Övrigt
   Barn med utmanande beteende- att förstå, bemöta och stöda
   Introduktionskurs i Nonverbal guidning
   Leikki lapsen kehityksen tukena

  • Ota yhteyttä
  • puheterapeutti, Vaasa

   Hanna Fröjdö

  • 044 788 5970
  • Kohtaan puheterapiassa sekä aikuisia että lapsia, ja asiakkaiden haasteet voivat liittyä esimerkiksi myöhäiseen kielelliseen kehitykseen tai erilaisiin toimintarajoitteisiin. Toimipaikkani on Vaasa, mutta liikun pohjoiseen Oravaisiin ja etelään Närpiöön asti. Työskentelen sekä ruotsiksi että suomeksi. Parasta työssäni on mahdollisuus auttaa muita ihmisiä. Voin inspiroida ja ehkä auttaa asiakkaita ja heidän läheisiään jossakin arkielämässä vaikeaksi koetussa asiassa. Tuntuu hyvältä, että saan olla tärkeänä linkkinä jokaisen asiakkaan ympärillä olevassa verkostossa. Puheterapeuttina olen kekseliäs, leikillinen ja rauhallinen. Olen hyvä havainnoimaan ja kohtaan jokaisen asiakkaan hänen omalla tasollaan. Luovuus on myös hyvä ominaisuus puheterapeutin työssä, sillä terapiatilanteessa pitää usein pystyä muuttamaan suuntaa eteenpäin päästäkseen.

  • Alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder (AKK)
   Widgit Go (Introduktion)
   PECS™ - Picture Exchange Communication System (level 1)
   Teaching Critical Communication Skills Training
   Grundkurs i blisskommunikation
   Grundkurs i teckenspråk
   Fortsättningskurs i Tecken som Stöd
   Fördjupningskurs i Tecken som Stöd
   Autism
   PECS™ - Picture Exchange Communication System (level 1)
   Kommunikation och talterapeutisk behandling vid autism
   Hörsel
   Röst
   Språkliga svårigheter
   Talterapeut i skolan
   Tal- och oralmotoriska svårigheter
   OPT 1
   Introduction to PROMPT: Technique Workshop
   Ätande och sväljning
   Övrigt
   Barn med utmanande beteende- att förstå, bemöta och stöda

  • Ota yhteyttä
  • puheterapeutti, Kokkola ja Vaasa

   Nicole Cansu

  • 044 788 3732
  • Tal- och oralmotoriska svårigheter
   Lasten puheen kuntoutuksen prosesseja:kuvauksia neljän lapsen terapiasta

  • Ota yhteyttä

Lapsella saattaa olla vaikeuksia muun muassa kommunikaatiossa, kielessä, äänessä tai nielemisessä.

Puheterapiassa harjoitellaan esimerkiksi suun motoriikkaa, äänen käyttöä ja kykyä ottaa vastaan ja antaa tietoa. Voimme myös kokeilla erilaisia vaihtoehtoisia viestintämenetelmiä kuten kuvia, tukiviittomia tai puhelaitteita.

Lapsen ongelmien taustalla voi olla esimerkiksi jokin tietty puheen häiriö, autismi, kehityshäiriö tai jokin synnynnäinen oireyhtymä.

Teemme myös koti-, koulu- ja päiväkotikäyntejä Vöyrillä, Mustasaaressa, Vaasassa, Maalahdessa, Korsnäsissä, Närpiössä, Kaskisilla ja Kristiinankaupungissa.

Ota yhteyttä

  • Åsa Lindroos-Lönnbäck

   Yksikön johtaja, Pietarsaari, Kokkola ja Vaasa

  • puh:
   044 066 5649

  • Yksiköstä vastaavana työntekijänä minun tehtäväni on varmistaa, että asiakkaat saavat meillä parasta mahdollista kuntoutusta. Tarjoamme Östanlidissa korkeatasoista kuntoutusta ja kehitämme toimintaa jatkuvasti. Toimintamme on asiakaslähtöistä ja haluamme kaikin tavoin varmistaa, että asiakkailla on asiat hyvin ja he viihtyvät meillä. On äärimmäisen arvokasta päästä jakamaan asiakkaiden ja terapeuttien ilon hetkiä. Tätä arvostan arjen työssä todella paljon. Työhyvinvointi on meille tärkeää ja keskustelemme asioista ja niiden mahdollisista ratkaisuista paljon yhdessä. Johtaessani toimintaa pyrin näkemään asioiden myönteiset puolet ja helpottamaan kollegoiden työtä parhaani mukaan. Työskentelin ennen toimintarajoitteisten lasten ja nuorten parissa, mutta nykyisin keskityn hallinnollisiin ja organisaatioon liittyviin tehtäviin. Pidän myös tästä työstä. Annan mielelläni lisätietoa toiminnastamme.

   Näytä lisää
  • Ota yhteyttä