Toimintaterapiaa Helsingissä

Toimintaterapiaa voidaan tarvita tueksi, jotta lapsi oppii toimimaan omatoimisesti. Toimintaterapiassa lapsi voi harjoitella arkisia toimintoja kuten pukeutumista ja hänen toimintakykyään tuetaan eri tavoin.

Ota yhteyttä

Folkhälsans huvudbyggnad, ingång från Paasikivigatan
Aika: Arkisin klo 08.00–16.00
Paikka: Folkhälsanin päärakennus
Osoite: Paasikivenkatu 1, 00250 Helsinki
Järjestäjä: Folkhälsan Välfärd Ab
Yhteyshenkilö: Toimisto
Puhelin: 044 788 5965

Henkilökunta

  • toimintaterapeutti, helsinki

   Peter Granholm

  • Toimintaterapeutti ja neuropsykiatrinen valmentaja lasten, nuorten ja perheiden vastaanotolla Helsingissä. Peter tekee tutkimuksia, antaa yksilö- ja ryhmäterapiaa sekä ohjausta. Hän myös ohjaa kursseja ja luennoi. Peter tekee mielellään päiväkoti-, koulu- ja kotikäyntejä terapia- ja ohjaustyön osana. Peterin erikoisalaa ovat neuropsykiatria, kehityshäiriöt, oppimisvaikeudet ja motoristen toimintojen koordinaatiohäiriöt. Työkielet: ruotsi, keskustelut ja ohjaus myös suomeksi ja englanniksi

  • Neurologi
   MAP-skolning

   Neuropsykiatri
   Neuropsykiatrinen coach
   Toiminnan ohjaus
   Lives in Balance
   Tarkkaavaisuushäiriöisen oppilaan tukeminen koululuokassa
   Använda iPad i terapin,

   Sensomotorik

   Självkänsla och beteende hos barn
   Theraplay, grundkurs
   Käyttäytymisanalyysi, haastavan käyttäytymisen ennaltaehkäisy, sosiaaliset- ja tunnetaidot, itsehallinta
   Perhetyö ja kognitiivinen kkäyttäytymisterapia, erityislapsen vanhemmuus ja positive parenting program

   Övriga
   Synanvändning i vardagen

Tavoitteet asetetaan toimintaterapiaan kuuluvan arvioinnin perusteella ja ne keskittyvät toimintamahdollisuuksien lisäämiseen ja arkisten tilanteiden vaikeuksien vähentämiseen. Tavoitteena voi olla esimerkiksi kynän käsittelyn, koordinaation tai hieno- ja karkeamotoristen taitojen tukeminen.

Jos lapsellasi on vaikeuksia joillakin seuraavista osa-alueista, toimintaterapiasta voi olla apua:

 • hieno- ja karkeamotoriset taidot
 • näköön perustuvan hahmottamisen sekä silmien ja käden yhteistyö
 • tarkkaavaisuus ja toiminnanohjaus (suunnittelu)
 • vuorovaikutustaidot ja sosiaaliset tilanteet
 • käytösongelmat ja aistihavaintojen tulkitseminen ja työstäminen
 • arkisista toiminnoista selviytyminen
 • leikkimistaidot tai koulutyö

Toimintaterapia toteutetaan yhteistyössä lapsen vanhempien ja kasvattajien kanssa. Toimintaterapia voi olla yksilö- tai ryhmäterapiaa. Opastusta ja neuvoja annetaan yleensä vanhemmille, päiväkodin ja koulun henkilökunnalle ja terapia voidaan toteuttaa sekä vastaanotollamme että lapsen omassa toimintaympäristössä.

Hinnat


Hinnat
Toimintaterapiaan voidaan myöntää julkisia varoja mikäli lapsella on kuntoutussuunnitelma, mutta myös yksityiskäynnit ovat mahdollisia.

Toimintaterapeuttinen tutkimus
45 min 110 euroa (vastaanotolla)

Toimintaterapia
45 min 105 euroa (vastaanotolla)
60 min 120 euroa (vastaanotolla)
90 min 180 euroa (vastaanotolla)

Toimistomaksu 15 euroa

Kotona/päiväkodissa/koulussa toteutetun neuvontakäynnin/terapian hintaan lisätään matkakorvaus matkan pituuden mukaan. 
Meno-paluu < 35 km, 50 prosentin korotus
Meno-paluu < 36-70 km, 70 prosentin korotus