Toimintaterapiaa Mustasaaressa

Tuemme lapsen omia voimavaroja ja tavoitteena on että lapsi saavuttaa mahdollisimman hyvän toimintakyvyn mielekkäiden toimintojen avulla ja pystyy selviytymään arkisissa tilanteissa. Teemme päiväkoti-, koti- ja koulukäyntejä.

Aika: Arkisin klo 08.00–16.00
Paikka: Mustasaaren Folkhälsan-talo
Osoite: Niilontie 1, 65610 Mustasaari
Järjestäjä: Folkhälsan Välfärd Ab

Toimintaterapian tarkoitus on tukea lasta niin, että hän pystyy selviytymään arkisista tilanteista ja erilaisista päivittäisistä toiminnoista koulussa, vapaa-ajalla ja levossa.
Lapsella saattaa olla vaikeuksia muun muassa keskittymisessä, hienomotoriikassa, hahmottamisessa ja sosiaalisissa taidoissa. Toimintaterapiassa lapsi harjoittelee esimerkiksi pukeutumista ja riisumista, ohjeiden noudattamista, kynän ja saksien käsittelyä sekä toiminnan aloittamista ja lopettamista. Voimme myös kokeilla erilaisia lapsen tarvitsemia apuvälineitä.

Sosiaalisen kanssakäymisen harjoitteluryhmät lapsille

Järjestämme ryhmiä, joissa lapset harjoittelevat sosiaalista kanssakäymistä toimintaterapeutin johdolla. Suljetussa ryhmässä on 3–4 lasta, joilla on ongelmia sosiaalisissa taidoissa, esimerkiksi yhteistoiminnassa samanikäisten kanssa. Tarkoitus on harjoitella ja vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja. Lapsi harjoittelee viestintää ja vuorovaikutusta, tunteiden hallintaa ja hallittua toimintaa arkipäivän tilanteissa.

Lapset tulevat ryhmään arvion tai suosituksen perustella. Arvion tekee lasta hoitava taho, joka kartoittaa lapsen tarpeet ja ottaa kantaa siihen, onko ryhmäharjoittelu tarpeen. Jos lapsi on aikaisemmin ollut yksilöterapiassa, myös lapsen oma terapeutti voi suositella sosiaalista ryhmäterapiaa.

Tarjoamme asiakkaillemme myös mahdollisuuden kokeilla erilaisia mukautettuja liikuntaharrastuksia ja liikuntavälineitä.

Tavoitteena on parantaa asiakkaiden toimintakykyä ja mahdollisuuksia selviytyä arkisissa tilanteissa. Terapian lisäksi pyrimme ohjaamaan asiakkaitamme osallistumaan erilaisiin harrastuksiin kodin ulkopuolella. Lapsi saa mahdollisuuden tutustua erilaisiin urheilulajeihin, löytää oman lajinsa tai harrastuksensa, kokea erilaisia asioita ja osallistua sosiaalisiin tilanteisiin.

Kompetenssi

Erikoiskoulutus
Assesment and treatment of adults with neurological conditions, Bobath concept – basic course
CI-terapia
Viittomat tukena
Sinnenas samspel
Leikki toimintaterapiassa
NMES
Peiliterapia
Kinestetiikan peruskurssi

MAPA
Kinestetiikan peruskurssi
Tukiviittomat

Yhteystiedot

  • Sofia Lönnvik

   toimintaterapeutti

  • puh:
   044 788 1050

  • Sofia valmistui toimintaterapeutiksi Helsingistä 2003. Hän on työskennellyt Folkhälsanilla vuodesta 2006. Hän on käynyt lisäkoulutuksen neurologisen kuntoutuksessa (Bobach), kinestetiikan peruskurssi ja hänellä on peiliterapin erikoisosaamista. Sofia tykkää työskennellä lasten ja aikuisten kanssa. Hän ottaa vastaan asiakkaat vastanotolla ja tekee päiväkoti-, koulu- tai kotikäyntejä. Kokonaisnäkemys asiakkaan tilanteesta on tärkeä. Sofia työskentelee molemmilla kotimaisilla kielillä.

   Näytä lisää
  • Ota yhteyttä
  • Linnéa Hjortman

   toimintaterapeutti

  • puh:
   044 066 5682

  • Linnéa valmistui toimintaterapeuteiksi keväällä 2018. Hän työskentelee kaikenikäisten asiakkaiden kanssa, mutta suurin asiakasryhmä on lapset ja nuoret. Terapia toteutuu ensisijaisesti asiakkaiden arkiympäristössä ja siksi suurin osa hänen työstään koostuu päiväkoti- koulu- tai kotikäynneistä. Hänen toiminta-alueensa on laaja; Maksamaalta aina Kristiinankaupunkiin saakka. Linnéa viihtyy työssään ja pitää erityisesti laajan toiminta-alueen tuomasta vaihtelevuudesta. Erikoisosaamista: kinestetiikan peruskurssi ja tukiviittomat. Kielitaito: ruotsi, englanti, suomi

   Näytä lisää
  • Ota yhteyttä
  • Elin Lövdal

   toimintaterapeutti, Mustasaari

  • puh:
   044 788 3727

  • Elin valmistui Jyväskylän ammattikorkeakoulusta syksyllä 2019. Hän aloitti heti valmistumisen jälkeen toimintaterapeutin työn Folkhälsanilla. Elin työskentelee mielellään sekä lasten että aikuisten kanssa ja toteuttaa toimintaterapiaa Rehab Korsholmissa sekä koulu-, päiväkoti- ja kotikäynteinä. Elinille on tärkeää, että työ on asiakaskeskeistä, tavoitteellista ja monipuolista. Hänen työkielensä ovat ruotsi, suomi ja englanti.

   Näytä lisää
  • Ota yhteyttä