Päiväkoti Trollebo

Olemme iloinen 60 lapsen ja 10 pedagogin joukko. Tarjoamme ruotsinkielistä päivähoitoa, kielikylpyä ja esikouluopetusta.

Folkhälsanin päiväkoti Trollebo

Aika: Arkisin klo 7–17. Heinäkuussa pidämme lomaa, ja päiväkoti on suljettuna.
Osoite: Kannistonkatu 5, 04260 Kerava
Järjestäjä: Folkhälsan Välfärd Ab
Yhteyshenkilö: Tiina Aho
Puhelin: 044 788 1058

 

Trollebo on ruotsinkielinen päiväkoti, jossa on ruotsin- ja suomenkielisiä lapsia sekä Keravalta että lähikunnista. Suomenkielisten lasten osalta toiminta painottuu kielikylpyyn, jolloin lapsi omaksuu kielikylpykielen luonnollisissa arjen tilanteissa.

Päiväkoti sijaitsee aivan keskustassa, ja sinne on hyvät joukkoliikenneyhteydet. Svenskbackan koulun luokat 1–6 ovat samassa rakennuksessa, ja toimimme sujuvassa yhteistyössä koulun kanssa.

Trollebo on terveyttä edistävä päiväkoti. Terveyttä edistävän päiväkotimme arvoja ovat aina kunnioitus, ihmisten väliset suhteet, kannustus, turvallisuus ja osallistuminen. Ne kuuluvat kaikkeen päiväkotitoimintaamme. Panostamme ruotsin kieleen, sosiaaliseen ja emotionaaliseen terveyteen sekä luontoon ja ympäristöön.

Jokaiselle lapselle on nimetty omahoitaja. Haluamme tarjota hyvän päiväkodin aloituksen lapselle ja hänen perheelleen, joten panostamme sopeutumisaikaan, “pehmeään laskuun”, yhdessä vanhempien kanssa. Ennen aloittamista tulemme mielellämme käymään luonanne, koska lapselle on helpompaa tutustua omahoitajaansa tutussa ja turvallisessa ympäristössä.

Kieli. Käytämme Trollebossa kielileikkejä, satuja, riimejä, loruja ja draamaa. Laulua ja musisointia on myös päivittäin. Panostamme paljon ruotsin kieleen ja pienryhmätyöskentelyyn.

Luonto. Trollebo on Vihreä lippu -päiväkoti ja lapset saavat osallistua säännöllisesti lähimetsässä järjestettävään metsämörri- ja metsämyttystoimintaan. Trollebo sai keväällä kestävän kehityksen Vihreä lippu -tunnuksen ympäristöystävällisestä toiminnastaan.

Sosiaalinen ja emotionaalinen terveys. Harjoittelemme toisen tunteiden ymmärtämistä, omien tunteiden hallintaa ja empatiaa. Noudatamme kiusaamista ehkäisevää toimintasuunnitelmaa konfliktien ja mahdollisen kiusaamisen yhteydessä.

Digitalisointi. Opetustabletteja käytetään mm. tiedon etsintään, saduttamiseen, elokuvapätkien tekoon, pedagogisiin sovelluksiin ja dokumentointiin.

Päiväkodissa on aktiivinen vanhempainryhmä.

Ota yhteyttä