Fysioterapia Mustasaari

Fysioterapian tavoitteena on parantaa tai ylläpitää fyysistä toimintakykyä ja vahvistaa osallistumista omaan arkielämään.

Fyra bilar och en cykel står parkerade utanför Folkhälsanhuset i Korsholm.
Aika: Arkisin klo 08.00–16.00
Paikka: Mustasaaren Folkhälsan-talo
Osoite: Niilontie 1 ja Markkinatie 1, 65610 Mustasaari
Järjestäjä: Folkhälsan Välfärd Ab
Yhteyshenkilö: Eliisa Uusihaka
Puhelin: 050 4073 483

Henkilökunta

  • fysioterapeutti, Mustasaari

   Anna Renkonen

  • 044 788 3696
  • Anna valmistui fysioterapeutiksi Arcadasta Helsingistä vuonna 2002. Sen jälkeen hän on työssään keskittynyt enimmäkseen neurologiseen kuntoutukseen. Aluksi hän työskenteli Vaasan keskussairaalan akuutilla neurologisella osastolla ja vuodesta 2005 Folkhälsanilla Sepänkylässä kroonisen neurologisen kuntoutuksen parissa sekä erilaisten lihassairauksien kuntoutuksessa. Annan suorittamat syventävät koulutukset ja kurssit ovat liittyneet enimmäkseen kuntoutukseen neurologisen fysioterapian keinoin. Kielitaito: ruotsi, suomi ja englanti

  • Erikoiskoulutus, neurologinen fysioterapia:

   Assesment and treatment of adults with neurological conditions, Bobath concept-basic course
   Advanced course in the Bobath concept applied to the treatment of adults with neurological conditions: “Neurodynamic aspects in the Bobath concept”
   INN – Integration of neurodynamics into neurorehabilitation
   Neurologisen kuntoutujan allasterapia I ja II
   Neuraalikudoksen mobililisointi I ja II (NKM)
   GAS
   C 1-2 OMT
   Faskia
   Lyhyitä koulutuksia: lihastaudit, hemiplegia, hengitysfysioterapia, työpaikkapsykologia, vammaisurheilu, SCA afasiasta
   MALIKE-toimintavälinekoulutus
   Kinesioteippaus
   Bliss
   Kinetic controll; low back and hip + neck and shoulder
   Sanaton ohjaus tunnon avulla
   Indego-kävelyrobottikoulutus
   Kinestetiikan peruskurssi
   Vasa Consept, level 1

  • Ota yhteyttä
  • fysioterapeutti, Mustasaari

   Camilla Nygård

  • 044 788 3706
  • Camilla on ollut Folkhälsanin palveluksessa vuodesta 2003. Hänellä on kaikenikäisiä asiakkaita. Camillalla on kokemusta psykosomaattisesta fysioterapiasta, tuki- ja liikuntaelinten fysioterapiasta sekä myös neurologisten asiakkaiden, kuten MS-taudin ja muiden lihassairauksien parissa työskentelystä. Kokonaisnäkemys asiakkaan tilanteesta on tärkeä. Camillan mielestä terapia-altaasta on hyötyä monille asiakkaille. Kielitaito: ruotsi ja suomi

  • Erikoiskoulutus:
   Erikoistumisopinnot työterveyshuollosta 30 op
   Neurologisten kuntoutujien allasterapia I ja II


   Erikoiskoulutus, tuki- ja liikuntaelinten fysioterapia:
   C1-C2 OMT
   Faskia
   Perehdytys kranio-sakraaliterapiaan
   Body Awareness Therapy A,B ja C sekä sovelletus neurologisiin vammoihin
   Perusopinnot: psykofyysinen psykoterapia 30 op.
   Assesment and treatment of adults with neurological conditions, Bobath concept – basic course
   Lyhyitä koulutuksia: reuma, TULES-ongelmat, hydrobic, SCA afasiasta
   Kinesioteippaus
   Bliss
   Toiminnallinen harjoittelu I
   GAS
   Perehdytys Bobath –koseptiin I + II
   Sanaton ohjaus tunnon avulla
   Kinestetiikan peruskurssi

  • Ota yhteyttä
  • fysioterapeutti, Mustasaari

   Daniel Söderman

  • 044 788 6286
  • Daniel valmistui fysioterapeutiksi vuonna 2005 ja tuli Folkhälsanin Mustasaaren toimipisteeseen samana vuonna. Hänellä on myös hierojan koulutus Norrvalla Folkhögskolanista vuodelta 1999. Daniel on suorittanut mekaanisen diagnosointi- ja terapiamenetelmän MDT:n tutkinnon ja hankkinut lisäkoulutusta neurologisen fysioterapian (Bobath) alalta. Daniel hoitaa paljon neurologisten asiakkaiden tuki- ja liikuntaelinten vaivoja, eritoten niska- ja hartiakipuja. Parin viime vuoden aikana Daniel on aloittanut harjoittelun proteeseja käyttävien asiakkaiden kanssa ja koska hän pitää tämäntyyppisestä työstä, hän aikoo erikoistua alalle. Kielitaito: ruotsi, suomi ja englanti.

  • Erikoiskoulutus, neurologinen fysioterapia:
   Assesment and treatment of adults with neurological conditions, Bobath concept – basic course
   Neurologisten kuntoutujien allasterapia I

   Erikoiskoulutus, tuki- ja liikuntaelinten fysioterapia:
   Mechanical diagnosis and therapy part A, B, C, D, E and credentialing examination, McKenzie, cert. MDT ja McKenzie-päivityksiä
   Faskia, Faskiamanipulaatio level I
   OMM
   Lyhyitä kolutuksia: TULES-ongelmat
   Kinesioteippaus
   Bliss
   MALIKE-toimintavälinekoulutus
   Proteesiharjoittelun perusteet
   GAS
   SCA afasiasta
   Sanaton ohjaus tunnon avulla
   Kinestetiikan peruskurssi

  • Ota yhteyttä
  • Fysioterapeutti

   Johan Nygård

  • 044 788 3714
  • Johan valmistui fysioterapeutiksi 2018 Arcadassa, Helsingissä ja aloitti työskentelyn Folkhälsanilla elokuussa 2020. Aiemmin hän on työskennellyt kunnallisella sektorilla, pääasiassa ikääntyneiden fysioterapian parissa. Folkhälsanilla Johanilla on asiakkaina lapsia, nuoria ja aikuisia. Johan haluaa kuntoutuksessa tukea asiakkaitaan kokonaisvaltaisesti, keskittymättä pelkästään asiakkaan fyysiseen puoleen vaan huomioiden yhtä lailla asiakkaan psyykkisen ja sosiaalisen puolen. Johan kokee allasterapian tärkeäksi. Hänen mielestään mahdollisuus allasterapiaan Folkhälsanilla on merkittävä ja positiivinen osa fysioterapiaa, etenkin kun vesi mahdollistaa sellaisen harjoittelun, joka tavallisessa fysioterapiassa voi tietyille asiakkaille olla lähes mahdotonta. Kielitaito: ruotsi, suomi ja englanti

  • Ota yhteyttä
  • fysioterapeutti, Mustasaari

   Katri Pihlaja-Kuhna

  • 044 788 3702
  • Katri valmistui fysioterapeutiksi vuonna 1998. Hän on ollut Folkhälsanin palveluksessa vuodesta 2005. Hänellä on pitkä työkokemus aikuisten neurologisten asiakkaiden fysioterapiasta sekä tuki- ja liikuntaelinten vaivojen hoitamisesta fysioterapian keinoin. Katri on hankkinut täydennyskoulutusta neurologisen fysioterapian alalta (Bobath) ja suorittanut lisäksi mekaanisen diagnosointi- ja terapiamenetelmän MDT:n tutkinnon. Hänellä on myös PhysioPilates-ohjaajan koulutus. Tällä hetkellä Katri työskentelee enimmäkseen aikuisten neurologisten asiakkaiden parissa ja hänen asiakkaillaan on myös lihassairauksia. Hänellä on lisäksi asiakkaanaan muutama lapsi ja nuori. Kielitaito: suomi, ruotsi, englanti

  • Erikoiskoulutus, neurologinen fysioterapia:
   Assesment and treatment of adults with neurological conditions, Bobath concept – basic course
   Advanced course in the Bobath concept applied to the treatment of adults with neurological conditions: “Neurodynamic aspects in the Bobath concept”
   INN – Integration of neurodynamics into neurorehabilitation
   Neurologisten kuntoutujien allasterapia I ja II

   Erikoiskoulutus, tuki- ja liikuntaelinten fysioterapia:
   Mechanical diagnosis and therapy part A, B, C, D, E and credentialing examination, McKenzie, cert. MDT ja McKenzie- päivityksiä
   C1-C2 OMT
   Neuraalikudoksen mobilisointi I ja II (NKM)
   Faskia
   PhysioPilates-ohjaaja, taso 1
   Lyhyitä koulutuksia: lihastaudit, hemiplegia, TULES-ongelmat, hengitysfysioterapia, SCA afasiasta
   Bliss
   Toiminnallinen harjoittelu I
   Faskia ja foamroller
   MALIKE- toimintavälinekoulutus
   GAS
   Sanaton ohjaus tunnon avulla
   Indego-kävelyrobottikoulutus
   Kinestetiikan peruskurssi
   Ylempi ammattikorkeakoulututkinto
   Faskia/ Jarmo Ahonen

  • Ota yhteyttä
  • fysioterapeutti, Mustasaari

   Madelen Rosengren

  • 044 788 3722
  • Madelen valmistui fysioterapeutiksi vuonna 2012 ja on työskennellyt kunnallisella ja yksityisellä sektorilla neurologisen fysioterapian, työterveyshuollon fysioterapian sekä tuki- ja liikuntaelinfysioterapian parissa. Madelen on aikaisemmin työskennellyt Folkhälsanilla vuonna 2014 ja 2015. Nyt hän on jälleen palannut Folkhälsanille syksystä 2018 lähtien. Madelenilla on kaiken ikäisiä asiakkaita. Työssään hän pitää siitä että saa auttaa ihmisiä haastamaan itseään kuntoutuksen eri vaiheissa.

  • Vesijumppaohjaajan jatkokoulutus
   Blissalkeet
   Kinesioteippaus 1,2,3
   Neurologisen asiakkaan allasterapia
   Kinestetiikan peruskurssi
   Neurologisen asiakkaan allasterapia
   Kinestetiikan peruskurssi

  • Ota yhteyttä
  • fysioterapeutti, Mustasaari

   Marja Mäkiranta

  • 044 788 3662
  • Marja valmistui fysioterapeutiksi vuonna 2003. Hän tuli Folkhälsanin palvelukseen vuonna 2011. Ennen sitä hän oli työskennellyt sekä kunnallisella että yksityisellä sektorilla neurologisen fysioterapian sekä tuki- ja liikuntaelinten fysioterapian parissa. Folkhälsanilla Marjalla on enimmäkseen aikuisia neurologisia asiakkaita, mutta hän hoitaa jonkin verran myös tuki- ja liikuntaelinten vaivoja. Hän on erikoistunut molempiin. Marja on myös koulutettu Voice Massage -terapeutti. Marjan työkielet ovat suomi, ruotsi ja englanti.

  • Erikoiskoulutus, tuki- ja liikuntaelin fysioterapia:
   C1-C2 OMT
   Neuraalikudoksen mobilisointi I ja II (NKM)
   Faskia, Faskiamanipulaatio level I

   Erikoiskoulutus, neurologinen fysioterapia:
   Assesment and treatment of adults with neurological conditions, Bobath concept – basic course
   Neurologisen kuntoutujan allasterapia II
   Neurologisen potilaan hengitysfysioterapia
   Bliss
   MALIKE-toimintavälinekoulutus
   GAS
   SCA afasiasta
   Sanaton ohjaus tunnon avulla
   Kinestetiikan peruskurssi

   Marja on myös koulutettu Voice Massage -terapeutti.

  • Ota yhteyttä
  • kuntohoitaja, Mustasaari

   Nina Dahl

  • 044 788 5987
  • Nina aloitti kuntohoitajan työt vuonna 1983. Hän on nyt ollut Folkhälsanin palveluksessa 15 vuotta. Ninalle on tärkeää tarkastella ihmistä kokonaisuutena fysioterapiatapaamisissa. Hän on erikoistunut psykosomaattiseen fysioterapiaan ja ikäihmisten kuntoutukseen. Hänen mielestään mahdollisuus kuntouttaa asiakkaita terapia-altaassa on eduksi sekä asiakkaalle että terapeutille. Yksilöterapian lisäksi Nina ohjaa erilaisia ryhmiä. Työkielet ruotsi ja suomi. Nina vastaa myös Mustasaaren Folkhälsan-talon terapia-altaan, kuntosalin ja liikuntasalin vuokrauksesta (varaukset keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 8.00−9.00)

  • Erikoiskoulutus:
   Body Awareness Therapy A, B, C ja D
   Neurologisen kuntoutujan allasterapia I ja II
   Fysiokimppa
   Perusopinnot: psykofyysinen psykoterapia 30 op.
   Stressioireet ja uupumus
   Lyhyitä koulutuksia: reuma, rentoutus, SCA afasiasta
   Kinesioteippaus
   Bliss
   Senior-fit
   GAS
   Perehdytys Bobath –koseptiin I ja II
   Sanaton ohjaus tunnon avulla
   Kinestetiikan peruskurssi
   Joogaopettaja RYT 200

  • Ota yhteyttä
  • fysioterapeutti, Mustasaari

   Virpi Rosenstam

  • 044 788 3740
  • Virpi valmistui fysioterapeutiksi vuonna 1999. Hän on ollut Folkhälsanin palveluksessa kymmenen vuotta. Virpi on aina työskennellyt mielellään eri ikäisten ihmisten kanssa. Hänellä on kaikenikäisiä asiakkaita koululaisista eläkeläisiin. Hän on enimmäkseen työskennellyt neurologisen fysioterapian parissa. Virpin mielestä allasterapiamahdollisuus on asiakkaiden kannalta hyvä asia. Sitä paitsi hän viihtyy altaassa itsekin. Virpi käyttää työssään molempia kotimaisia kieliä.

  • Erikoiskoulutus, neurologinen fysioterapia:
   Assesment and treatment of adults with neurological conditions, Bobath concept – basic course
   Lapsen sensomotorinen kehitys ja sen poikkeavuudet
   Neurologisen kuntoutujan allasterapia II
   Kipu, kehon hallinta ja liikkeen kontrolli I ja II
   Neuraalikudoksen mobilisointi I ja II (NKM)
   Faskia, Faskiamanipulaatio level I
   Fysiokimppa
   Reumalasten kuntoutus
   Lyhyitä koulutuksia, hemiplegia, TULES-ongelmat, SCA afasiasta
   Bliss
   Kinesioteippaus
   GAS
   Neurologisen kuntoutuksen erityiskoulutus
   Kinestetiikan peruskurssi

  • Ota yhteyttä

Fysioterapia voidaan toteuttaa meidän hyvin varustelluissa tiloissamme, mutta teemme myös koulu- ja kotikäyntejä. Tarjoamme yksilöllistä allasterapiaa omassa terapia-altaassamme, jonka vesi on 32-asteista.

 

Terapian lisäksi pyrimme ohjaamaan asiakkaitamme osallistumaan erilaisiin liikuntaharrastuksiin kodin ulkopuolella.

Tarjoamme myös mahdollisuuden kokeilla erilaisia mukautettuja liikuntaharrastuksia ja liikuntavälineitä.

Aktivointitoiminnan tavoitteena on parantaa toimintakykyäsi ja mahdollisuuksiasi osallistua arkielämään. Tavoitteena on, että pääset tutustumaan erilaisiin urheilulajeihin, löydät oman lajisi tai harrastuksesi, saat kokea erilaisia asioita ja osallistua sosiaalisiin tilanteisiin.

Fysioterapeutit

  • Eliisa Uusihaka

   Yksikön johtaja, Mustasaari

  • puh:
   050 407 3483

  • Eliisa on toiminut Mustasaaren kuntoutusyksiköstä vastaavana työntekijänä ja fysioterapeuttina vuodesta 2004. Hän viihtyy hyvin työpöydän ääressä hallinnollisten tehtävien parissa, mutta haluaa ehdottomasti pitää myös neurologisen fysioterapian asiakkaansa. Useimmiten Eliisan löytää terapia-altaalta asiakkaidensa parista. Eliisalla on pitkä kokemus neurologisesta fysioterapiasta ja se sekä kuntoutustoiminta ovat edelleen lähellä hänen sydäntään. Kielitaito: suomi ja ruotsi

   Näytä lisää
  • Ota yhteyttä