Toimintaterapiaa Helsingissä

Toimintaterapiaa voidaan tarvita tukemaan mahdollisimman omatoimista selviytymistä arkisissa tilanteissa. Toimintaterapiassa harjoitellaan esimerkiksi koulunkäynnin, vapaa-ajan harrastusten ja asumiseen liittyvien asioiden hoitamista.

Ota yhteyttä

Folkhälsans huvudbyggnad, ingång från Paasikivigatan
Aika: Arkisin klo 08.00–16.00
Paikka: Folkhälsanin päärakennus Helsingissä
Osoite: Paasikivenkatu 1, 00250 Helsinki
Järjestäjä: Folkhälsan Välfärd Ab
Puhelin: 044 788 5965

Hinnat

Toimintaterapeuttinen tutkimus 45 min 100 euroa (vastaanotolla)
Toimintaterapia 45 min 90 euroa (vastaanotolla)
Toimintaterapia 60 min 115 euroa (vastaanotolla)
Toimintaterapia 90 min 160 euroa (vastaanotolla)
Toimintaterapiaan voidaan myöntää julkisia varoja mikäli lapsella on kuntoutussuunnitelma, mutta myös yksityiskäynnit ovat mahdollisia.

Henkilökunta

  • toimintaterapeutti, helsinki

   Peter Granholm

  • Toimintaterapeutti ja neuropsykiatrinen valmentaja lasten, nuorten ja perheiden vastaanotolla Helsingissä. Peter tekee tutkimuksia, antaa yksilö- ja ryhmäterapiaa sekä ohjausta. Hän myös ohjaa kursseja ja luennoi. Peter tekee mielellään päiväkoti-, koulu- ja kotikäyntejä terapia- ja ohjaustyön osana. Peterin erikoisalaa ovat neuropsykiatria, kehityshäiriöt, oppimisvaikeudet ja motoristen toimintojen koordinaatiohäiriöt. Työkielet: ruotsi, keskustelut ja ohjaus myös suomeksi ja englanniksi

  • Neurologi
   MAP-skolning

   Neuropsykiatri
   Neuropsykiatrinen coach
   Toiminnan ohjaus
   Lives in Balance
   Tarkkaavaisuushäiriöisen oppilaan tukeminen koululuokassa
   Använda iPad i terapin,

   Sensomotorik

   Självkänsla och beteende hos barn
   Theraplay, grundkurs
   Käyttäytymisanalyysi, haastavan käyttäytymisen ennaltaehkäisy, sosiaaliset- ja tunnetaidot, itsehallinta
   Perhetyö ja kognitiivinen kkäyttäytymisterapia, erityislapsen vanhemmuus ja positive parenting program

   Övriga
   Synanvändning i vardagen

Tavoitteet asetetaan toimintaterapeuttisen selvityksen perusteella ja niissä keskitytään siihen, että löydät keinoja selviytymiseen arkisista tilanteista.

Jos koet, että tarvitset tukea tai apua jollakin seuraavista osa-alueista, toimintaterapia voi olla sopiva kuntoutusmuoto:

 • Koulutyö
 • Toiminnanohjaus (eri toimintojen suunnittelu ja toteuttaminen)
 • Tarkkaavaisuus ja keskittyminen
 • Vuorovaikutus ja sosiaaliset tilanteet
 • Käyttäytyminen
 • Hieno- ja karkeamotoriikka
 • Visuaalinen hahmottaminen sekä silmän ja käden yhteistyö
 • Aistivaikutelmien tulkitseminen ja työstäminen
 • Vaikeudet arjen toiminnoissa
 • Vapaa-ajan toiminta

Toimintaterapia on useimmiten yksilöterapiaa, mutta myös ryhmäterapia on mahdollista. Tarvittaessa toimintaterapeutti tekee yhteistyötä vanhempiesi ja muun lähipiirisi kanssa (esimerkiksi opettajat tai avustajat).