Toimintaterapiaa Kokkolassa

Toimintaterapiassa hoidetaan nuoria, joilla on eri syistä vaikeuksia selviytyä arkielämästä. Tavoitteena on löytää tasapaino arjen toimintojen, levon ja vapaa-ajan välille.

Aika: Arkisin klo 08.00–16.00
Paikka: Emeliehemmet
Osoite: Sairaalakatu 11, 67100 Kokkola
Järjestäjä: Folkhälsan Välfärd Ab
Yhteyshenkilö: Åsa Lindroos-Lönnbäck
Puhelin: 044 066 5649

Hinnat

Meille voit tulla joko palvelusetelillä tai Kelan, Vaasan keskussairaalan, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän, Pietarsaaren sosiaali- ja terveystoimen tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksella. Voit ottaa yhteyttä myös yksityisasiakkaana, jolloin maksat kulut itse.

 

Mikäli sinulla on ongelmia esimerkiksi keskittymisen tai hienomotoriikan alueella tai rajalliset sosiaaliset taidot, toimintaterapiasta voi olla sinulle apua. Joskus toimintaterapiaa voidaan tarvita kun asiakkaalla on haasteita omatoimisessa selviytymisessä sairauden tai onnettomuuden jälkeen.

Toimintaterapia toteutetaan ensisijaisesti omassa arkiympäristössäsi ja aina omista tarpeistasi lähtien. Voimme harjoitella muun muassa vaatteiden pukemista ja riisumista, sääntöjen ymmärtämistä ja ohjeiden noudattamista, kynän ja saksien käyttöä tai toiminnan aloittamista ja lopettamista. Harjoittelemme myös erilaisten tunteiden käsittelemistä. Jos on olemassa apuvälineitä, jotka voivat helpottaa arkielämää, autamme niiden hankkimisessa ja teemme yhteistyötä myös vanhempiesi, opettajiesi ja muun lähipiirisi kanssa.

Voimme harjoitella myös erilaisten kotitöiden tekemistä, henkilökohtaisen hygienian hoitamista, asioiden toimittamista tai jotakin sinulle tärkeää harrastusta. Keskitymme asioihin, jotka ovat tärkeitä toimivan arjen kannalta, oli sitten kyse itseluottamuksesta tai koordinaatiosta.

Voit tulla toimintaterapiaan joko meidän tiloihimme Östanlidiin tai me tulemme kotiisi tai kouluusi. Toiminta-alueemme pohjoisin kunta on Kokkola ja eteläisin on Vöyri/Oravainen.

Ota yhteyttä mikäli haluat tietää lisää toimintaterapiapalveluistamme!

 

Ota yhteyttä

  • Åsa Lindroos-Lönnbäck

   Yksikön johtaja, Pietarsaari, Kokkola ja Vaasa

  • puh:
   044 066 5649

  • Yksiköstä vastaavana työntekijänä minun tehtäväni on varmistaa, että asiakkaat saavat meillä parasta mahdollista kuntoutusta. Tarjoamme Östanlidissa korkeatasoista kuntoutusta ja kehitämme toimintaa jatkuvasti. Toimintamme on asiakaslähtöistä ja haluamme kaikin tavoin varmistaa, että asiakkailla on asiat hyvin ja he viihtyvät meillä. On äärimmäisen arvokasta päästä jakamaan asiakkaiden ja terapeuttien ilon hetkiä. Tätä arvostan arjen työssä todella paljon. Työhyvinvointi on meille tärkeää ja keskustelemme asioista ja niiden mahdollisista ratkaisuista paljon yhdessä. Johtaessani toimintaa pyrin näkemään asioiden myönteiset puolet ja helpottamaan kollegoiden työtä parhaani mukaan. Työskentelin ennen toimintarajoitteisten lasten ja nuorten parissa, mutta nykyisin keskityn hallinnollisiin ja organisaatioon liittyviin tehtäviin. Pidän myös tästä työstä. Annan mielelläni lisätietoa toiminnastamme.

   Näytä lisää
  • Ota yhteyttä
  • Carina Holmqvist

   toimintaterapeutti, Östanlid ja Kokkola

  • puh:
   050 403 0084

  • Toimintaterapeuttina tapaan niin lapsia, nuoria kuin aikuisiakin. Heillä voi olla monenlaisia haasteita, esimerkiksi ongelmia sosiaalisten taitojen kanssa tai puutteita impulssikontrollissa. Monet tarvitsevat tukea suunnitellakseen, toteuttaakseen ja saattaakseen loppuun erilaisia prosesseja. Jotkin asiakkaat tarvitsevat apua aamurutiineiden kanssa tai pärjätäkseen itsenäisesti kotona koulun jälkeen. Aikuisten kohdalla toimintaterapia voi tulla ajankohtaiseksi esimerkiksi aivohalvauksen jälkeen uutta arkea opetellessa. Työskentelen sekä suomeksi että ruotsiksi ja liikun lähinnä Pietarsaaren ja Kokkolan välisellä alueella. Parasta työssäni ovat ilman muuta kohtaamiset ihmisten kanssa. Pidän ihmisistä ja minun on helppo saada yhteys eri-ikäisiin ihmisiin. Terapiasuhde on läheinen, koska tapaan asiakkaita heidän omassa arkiympäristössään ja työskentelemme yhdessä samoja tavoitteita kohti. Toimintaterapeuttina olen helposti kohdattava ja positiivinen. Työskentelen ratkaisukeskeisesti ja pidän luovuudesta. Luovuus on toimintaterapeutille hyvä ominaisuus, sillä joskus terapian aikana on vaihdettava suuntaa päästäkseen eteenpäin.

   Näytä lisää
  • Ota yhteyttä
  • Minna Söderlund

   toimintaterapeutti, Östanlid ja Kokkola

  • puh:
   044 788 1051

  • Työskentelen pääasiallisesti lasten ja nuorten parissa Kokkolan ja Pietarsaaren välisellä alueella. Terapia tapahtuu omassa päivittäisessä ympäristössä – joko kotona, päiväkodissa tai koulussa, ja harjoittelemme erilaisia taitoja yhdessä asiakkaan kanssa – esimerkiksi kynäotteen vahvistamista, erilaisten arjen askareiden tekemistä, keskittymiskyvyn harjoittamista tai oman kehonkäsityksen parantamista. Jokaisella on omat yksilölliset tarpeensa, ja siksi myös terapia räätälöidään jokaiselle asiakkaalle erikseen. Pidän erityisesti siitä, kun terapia on mukana leikissä ”piilotettuna”. Lapsi alkaa leikin aikana yhtäkkiä edistymään tiedostamatta itse, että samalla työskennellään tämän tietyn haastavan asian kehittämiseksi. Jokaisen asiakkaan ympärillä oleva verkosto on tärkeä: vanhemmat, koulun henkilöstö ja muut terapeutit. Viihdyn, kun saan työskennellä kaikkien näiden ihmisten kanssa, mutta kaikkein parasta on tietysti nähdä lasten kehittyvän. Terapeuttina olen huolehtivainen, rauhallinen ja kärsivällinen. Joustavuus ja luovuus ovat myös hyviä ominaisuuksia, koska joskus on kyettävä vaihtamaan näkökulmaa, jos huomaa, että jokin harjoitus ei toimi. Tulevaisuudessa toivon yhdistäväni enemmän ulkoilmaelämää ja toimintaterapiaa, sillä tiedän, että luonto tekee hyvää. Pystyn tarvittaessa kokeilemaan ja käyttämään erilaisia apuvälineitä asiakkaan päivittäisen elämän helpottamiseksi. Työkielinäni käytän ruotsia ja suomea.

   Näytä lisää
  • Ota yhteyttä
  • Titta Ruoho

   toimintaterapeutti, Kokkola

  • puh:
   044 788 6341

  • Työskentelen toimintaterapeuttina Kokkolan alueella. Asiakaskuntani koostuu pääasiassa lapsista ja nuorista, joilla on neuropsykiatrisia sekä käyttäytymisen haasteita arjessa. Asiakkaina on myös eri-ikäisiä lapsia, joiden kehitys on viivästynyttä (esim. kehitysvamma, kielelliset häiriöt). Toimintaterapian arjessa edistän asiakkaan valmiuksia ja taitoja, joita asiakas tarvitsee arkielämässään. Minulle tärkeää terapeuttina on mahdollistaa asiakkaan oma merkityksellinen toiminta. Olen työssäni huomannut miten merkityksellinen sana ”arki” onkaan. Toimintaterapian tavoitteet voivat liittyä itsestä huolehtimiseen (mm. asiointi ja peseytyminen, ruoanlaitto), hieno- ja karkeamotoriikkaan, sensoriikkaan/aistisäätelyyn, hahmottamiseen, leikkiin, toiminnanohjaukseen, ympäristön muokkaamiseen tai sosiaalisten taitojen edistämiseen. Voimavarakeskeinen lähestymistapa on minulle tärkeää. Tavoitteenani on olla helposti lähestyttävä, luotettava ja kannustava terapeutti. Vahvuutenani on kyky luoda kannustava ja myötäelävä terapiasuhde. Toimintaterapeuttina minulle on tärkeätä tehdä yhteistyötä asiakkaan lähiympäristön kanssa (perheet, opettajat, ohjaajat, moniammatillinen verkosto) asiakkaan arjen omatoimisuuden tukemiseksi. Tavoitteenani on yhdessä asiakkaan ja lähiyhteisön kanssa löytää ratkaisuja arkielämän haasteisiin. Asiakkaiden onnistumiset ovat työni helmiä.

   Näytä lisää
  • Ota yhteyttä
  • Victoria Lassander-Sandin

   toimintaterapeutti, Östanlid ja Kokkola

  • puh:
   044 788 3682

  • Työskentelen lasten, nuorten ja aikuisten kanssa, mutta peruskouluikäiset lapset ovat suurin asiakasryhmäni. Asiakkaillani on erilaisia diagnooseja, mutta otan vastaan myös asiakkaita, joilla ei ole mitään tiettyä diagnoosia. Harjoittelemme muun muassa keskittymistä, hienomotoriikkaa ja visuaalisia valmiuksia sekä harjoittelemme käyttäytymistä erilaisissa tilanteissa. Työni on valtavan vaihtelevaa ja toimin mielelläni moniammatillisesti muiden terapeuttien, asiakkaan vanhempien ja opettajien kanssa niin, että löydämme yhdessä tavoitteet jokaiselle asiakkaalle. Käyn usein asiakkaitteni luona päiväkodeissa, kouluissa ja kotona, mutta minulla on myös vastaanotto Östanlidissa. Terapeuttina toimin usein henkilökohtaisella tasolla, ja siksi pääsen hyvin lähelle asiakkaitani. Haluan, että he tietävät kuka olen ja että heistä on hauskaa tavata minut. Olen oikeudenmukainen ja päättäväinen. Työkieleni ovat ruotsi, englanti ja suomi ja toimin enimmäkseen Pietarsaaren, Pedersören, Uusikaarlepyyn ja Oravaisten alueella.

   Näytä lisää