Toimintaterapiaa Paraisilla

Toimintaterapiaa voidaan tarvita, kun tuetaan mahdollisimman omatoimista selviytymistä arkisissa tilanteissa. Toimintaterapiassa harjoitellaan esimerkiksi koulunkäyntiin, vapaa-ajan toimintoihin ja asumiseen liittyvien asioiden hoitamista.

Folkhälsanflaggorna fladdrar i vinden.
Aika: Arkisin klo 8-16
Osoite: Kirkkoesplanadi 3, 21600 Parainen
Järjestäjä: Folkhälsan Välfärd Ab
Yhteyshenkilö: Pia Forsman
Puhelin: 044 488 3046

Hinta

Toimintaterapiaan voidaan myöntää julkisia varoja mikäli lapsella on kuntoutussuunnitelma, mutta myös yksityiskäynnit ovat mahdollisia.
Toimintaterapeuttinen tutkimus 45 min 110 euroa (vastaanotolla)
Toimintaterapiaa 45 min 105 euroa (vastaanotolla)
Toimintaterapiaa 60 min 120 euroa (vastaanotolla)
Toimintaterapiaa 90 min 180 euroa (vastaanotolla)

Tavoitteet asetetaan toimintaterapeuttisen selvityksen perusteella, ja niissä keskitytään keinoihin, joiden avulla selviydytään arjen tilanteista.

Jos koet, että tarvitset tukea tai apua jollakin seuraavista osa-alueista, toimintaterapia voi olla sopiva kuntoutusmuoto:

 • Koulutyö
 • Toiminnanohjaus (eri toimintojen suunnittelu ja toteuttaminen)
 • Tarkkaavaisuus ja keskittyminen
 • Vuorovaikutus ja sosiaaliset tilanteet
 • Käyttäytyminen
 • Hieno- ja karkeamotoriikka
 • Visuaalinen hahmottaminen sekä silmän ja käden yhteistyö
 • Aistivaikutelmien tulkitseminen ja työstäminen
 • Arjen toiminnoista selviytyminen
 • Vapaa-ajan toiminta
 • Toimintaterapia on useimmiten yksilöterapiaa, mutta myös ryhmäterapia on mahdollista. Tarvittaessa toimintaterapeutti tekee yhteistyötä vanhempien ja muun lähipiirin kanssa (esimerkiksi opettajat tai avustajat).

Toimintaterapeutit

  • Denise Johansson

   toimintaterapeutti, Turunmaa

  • puh:
   044 488 3046

  • Ota yhteyttä