Säännöt

ÖtillÖn yhteistyökumppanina Folkhälsan Swimrun noudattaa ÖtillÖ:n asettamia kilpailusääntöjä. Tutustu näihin sääntöihin huolellisesti.

Folkhälsan Swimrun

1. Organisaatio

1.1. Kilpailuorganisaatio

Folkhälsan Swimrunin järjestää Folkhälsan: Folkhälsan Sport Ab, Nuuksiontie 82, 02820 Espoo
Kilpailun johtaja: Mats Almqvist, mats.almqvist@folkhalsan.fi, +358 44 757 8885.

Tuomaristo: Mats Almqvist (kilpailun johtaja), Heikki Kiili (ratamestari), Robin Rapo (logistiikkavastaava).

2. Osallistumisvaatimukset

2.1 Osallistuaksesi FOLKHÄLSAN SWIMRUN -kilpailuun sinun tulee olla uimataitoinen ja täyttänyt 18 vuotta. Tätä nuorempien kilpailijoiden osallistuminen on mahdollista tuomariston päätöksellä.
2.2 Jokaisella osallistuvalla henkilöllä tulee olla voimassa oleva swimrun-vakuutus.
2.3. Ilmoittautuminen on sitova. Kilpailuorganisaatio ei palauta osallistumismaksuja. Ennen kilpailua tapahtuneesta loukkaantumisesta johtuvan peruutuksen yhteydessä tuomaristo voi palauttaa osallistumismaksun. Tätä varten on esitettävä lääkärintodistus.                                        
2.4 Yhden joukkueen jäsenen vaihtaminen toiseen saman sukupuolen edustajaan on sallittua.
2.5 Kilpailijoilla ei ole oikeutta myydä osallistumisoikeuttaan eteenpäin kolmansille osapuolille.

3. Kilpailureitti

3.1 Kilpailureitti
3.1.1 Kilpailureitti on selkeästi merkitty
3.1.2 Osallistujien tulee pysyä merkityllä reitillä
3.1.3 Osallistujat, jotka eivät pysy merkityllä reitillä, hylätään

3.2 Vesipisteet
3.2.1 Kilpailureitillä on useita vesi- ja ruokapisteitä

3.3 Ensiapupisteet
3.3.1 Kilpailureitillä on useita ensiapupisteitä, joilla osallistujat saavat tarvittaessa apua
3.3.2 Lääkintähenkilökuntaa ja -varusteita on reitin varrella veneissä ja maalla.

4. Varusteet

4.1. Varusteet: yleistä
4.1.1 Kaikkien joukkueiden pitää kantaa kaikki varusteensa lähdöstä maaliin.

Mikäli joukkueella ei ole kaikkia varusteita mukanaan saapuessaan maaliin seuraa hylkäys. Kaikki varusteet, mukaan lukien eväät ja vastaavat, tulee merkitä osallistujan nimellä, joukkueen nimellä tai kilpailunumerolla.

4.2.1 Jokaiselle joukkueelle pakolliset varusteet
1 ensiapupaineside vedenpitävässä pakkauksessa
2 märkäpukua, yksi kummallekin osallistujalle, jotka soveltuvat sen hetkiseen veden lämpötilaan
2 pilliä, yksi/henkilö
1 pelastushuopa (avaruushuopa) / joukkue
2 mukia, yksi/henkilö. Huoltopisteissä ei ole kertakäyttömukeja.

4.2.2 Pakolliset varusteet henkilökohtaisten matkojen osallistujille
1 ensiapupaineside vedenpitävässä pakkauksessa
1 pelastushuopa (avaruushuopa)
1 märkäpuku, joka soveltuu sen hetkiseen veden lämpötilaan
1 kompassi tai GPS-kello
1 pilli
1 pullari tai muu kelluntaväline

4.3. Kilpailuorganisaatiolta saatavat pakolliset varusteet
Numeroliivit (pidettävä yllä ja näkyvillä koko kilpailun ajan)
Kartat
Ajanottosiru (kadonneesta tai palauttamatta jääneestä sirusta peritään 100 euron korvaus)
Uimalakit (pidettävä päässä ja näkyvillä kaikkien uimaosuuksien ajan)

4.4 Suositellut varusteet
4.4.1 Vetoköysi
4.4.2 Juomarakko                                                                                                                                                         4.4.3 Kompassi tai GPS-kello

4.5 Varustetarkastukset
Varusteille suoritetaan pistotarkastuksia ennen ja jälkeen kilpailun. HUOM! Joukkueet, jotka eivät esitä varustetarkastuksessa pakollisia varusteita, voidaan hylätä.

4.6 Kielletyt varusteet
4.6.1. Kelluntavälineet, joiden mitat ylittävät:
4.6.1.1. 40 cm x 30 cm x 15 cm ( ÖtillÖ Merit Race)
4.6.1.2. 100 cm x 60 x 15 cm (Endurance, Sprint ja Super Sprint)
4.6.2 Märkäpukuja ei saa koristella maalilla tai värillä, joka liukenee veteen. Säännön rikkominen johtaa välittömään hylkäykseen                                                                                                                                         4.6.3. Yli 15 cm pitkät uimaräpylät EIVÄT ole sallittuja. Pituus mitataan varpaasta räpylän ulommaiseen kohtaan.

5. Ajanotto

5.1 Ajanotto
5.1.1 Aikaa mitataan lähdöstä maaliviivalle
5.1.2 Joukkueen pitää ohittaa kaikki tarkastuspisteet ja maaliviiva yhdessä, kolmen metrin sisällä toisistaan. Joukkueen molemmat jäsenet saavat loppuajan. Heikompi aika on joukkueen loppuaika.

5.2 Enimmäisajat
5.2.1 Reitillä on useita tarkastuspisteitä, jotka joukkueen pitää ohittaa enimmäisajan kuluessa voidakseen jatkaa kilpailussa.
5.2.2 Tiedot enimmäisajoista annetaan lähtöä edeltävänä päivänä.

6 Osallistujien vastuu

6.1 Yleistä
6.1.1 Osallistujien pitää tuntea säännöt ja noudattaa niitä.
6.1.2 Osallistujien tulee kunnioittaa kaikkia muita osallistujia, kilpailuorganisaatiota, katsojia ja kilpailualueella asuvia ihmisiä.
6.1.3 Osallistujat eivät saa käyttää kiellettyjä keinoja saavuttaakseen menestystä kilpailussa.      6.1.4 Kaikenlainen doping on kielletty. Folkhälsan Swimrun noudattaa Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) ohjeistusta. Kaikilta kilpailijoilta vaaditaan näihin sääntöihin ja ohjeisiin tutustumista ja niiden noudattamista.
6.1.5 Osallistujilla on velvollisuus auttaa hätätilanteessa, mikäli kilpailuorganisaatio pyytää heidän apuaan.

6.2. Ennen kilpailua
6.2.1 Osallistujat saavat harjoitella reitillä ja tutustua siihen ennen kilpailua, mutta heidän tulee kunnioittaa alueen asukkaita ja noudattaa jokamiehenoikeuksissa määriteltyjä rajoituksia. Lähetämme osallistujille ohjeistuksen harjoittelusta Nuuksion herkän luonnon keskellä uutiskirjeen välityksellä. Ohjeita tulee noudattaa.

6.3. Kilpailun aikana
6.3.1 Osallistuminen Folkhälsan Swimruniin tapahtuu omalla vastuulla. Kilpailun järjestäjä ei ota vastuuta kilpailun aikana mahdollisesti tapahtuvista onnettomuuksista.
6.3.2 Joukkueilla on velvollisuus auttaa muita joukkueita, joita on kohdannut loukkaantuminen tai jotka tarvitsevat ensiapua.
6.3.3 Joukkueen, joka keskeyttää, tulee ilmoittaa siitä kilpailuorganisaatiolle mahdollisimman pian.
6.3.4. Osallistujat eivät saa jättää roskia luontoon. Säännön rikkominen johtaa hylkäykseen.
6.3.5. Vetoköyden käyttö on turvallisuussyistä KIELLETTY kaikkien matkojen ensimmäisellä juoksuosuudella.

7. Säännöt

7.1 Kilpailun tuomaristo
7.1.1 Kilpailun tuomaristoon kuuluu kilpailun johtaja ja kaksi järjestävän organisaation jäsentä.
7.1.2 Kilpailun tuomaristo:
– Valvoo sääntöjen noudattamista
– Tekee päätökset protestitapauksissa
– Päättää kilpailusta hylkäämisestä
– Tekee päätökset kilpailureitin muutoksista ja sääntömuutoksista
7.1.3 Kilpailun tuomariston tekemään päätökseen vaaditaan vähintään kaksi tuomariston jäsentä.
7.1.4 Kilpailun tuomaristo saa käyttää ”maalaisjärkeä” tehdessään päätöksiä kaikissa kilpailuun liittyvissä kysymyksissä, mikäli selkeää ratkaisua kysymykseen ei löydy säännöistä.
7.1.5. Tuomariston päätökset ovat lopullisia.

7.2 Protestit
7.2.1 Protesti tulee tehdä kirjallisena kilpailun järjestäjälle tunnin kuluessa maaliintulosta.
7.2.2 Protestissa tulee olla seuraavat tiedot:
– Aika ja paikka
– Joukkueen numero ja joukkueen jäsenten allekirjoitukset
– Protestin kohteena olevan joukkueen kilpailunumero tai nimi
– Protestin syy(t)
– (Mikäli mahdollista) todistaja ja tämän nimi tai kilpailunumero
7.2.3 Protesti, joka ei täytä kohdan 7.2.2 ehtoja, jätetään käsittelemättä.
7.2.4 Kilpailun tuomariston päätöksestä ilmoitetaan niille, joita asia koskee, mahdollisimman pian.

7.3 Kilpailusta hylkääminen
Sääntöjen rikkomisesta seuraa välitön kilpailusta hylkääminen.

7.4 Ulkopuolinen apu
Kilpailuorganisaation ulkopuolisilta tahoilta avun vastaanottaminen on kiellettyä. Jokaisen joukkueen pitää päästä lähdöstä maaliin omin voimin.

8. Turvallisuus

8.1 Yleiset turvallisuussäännöt
8.1.1 Kilpailun järjestäjän tulee tehdä riskinarviointi ja suorittaa tarpeelliset toimet tapahtumaan liittyvien riskien minimoimiseksi, sekä kilpailijoiden että henkilökunnan osalta.
8.1.2 Kilpailun järjestäjän tulee varmistaa, että paikalla on riittävä määrä turvallisuushenkilökuntaa ja uintiosuuksilla riittävä määrä turvallisuusvarusteita.
8.1.3 Joukkueen tulee pysyä yhdessä lähdöstä maaliin, eikä joukkueen jäsenten keskinäinen etäisyys missään vaiheessa kilpailua saa ylittää kymmentä metriä.
8.1.4 Kilpailun järjestäjällä on oikeus kieltää joukkuetta jatkamasta kilpailussa, mikäli joukkue on tuomariston mielestä liian väsynyt tai fyysisesti sellaisessa kunnossa, että kilpailun jatkaminen aiheuttaisi tarpeettoman riskin.
8.1.5 Kilpailuun lähteneen joukkueen, joka jostain syystä ei pysty jatkamaan kilpailua, tulee mahdollisimman pikaisesti ilmoittaa keskeyttämisestään kilpailutoimistoon.
8.1.6 Kilpailun keskeyttäneen joukkueen tulee, mikäli mahdollista, hakeutua maalialueelle tai lähimmälle huoltopisteelle.

9 Media- ja sponsorinäkyvyys

9.1 Sponsorimerkinnät
Joukkueilla saa olla kilpailuvarusteissaan sponsoreiden tunnuksia.

9.2 Numeroliivit ja ajanottosirut
Numeroliiviä on kannettava näkyvillä koko kilpailun ajan. Numeroliiviä ei saa muuttaa millään tavoin, virallisten sponsoreiden tunnuksia ei saa peittää, ja liiviä on kannettava lähdöstä maaliin. Folkhälsan Swimrun on ympäristötietoinen kilpailu, ja numeroliivejä käytetään uudelleen. Palautathan numeroliivisi merkittyyn koriin kilpailupaikalla.

9.3 Valokuvaus- ja videointioikeudet
Osallistujat antavat kilpailun järjestäjälle oikeuden käyttää kilpailun aikana kuvattuja valokuvia ja videomateriaalia ilman korvausta markkinointi- ja lehdistömateriaalissa sekä omalla nettisivullaan.
9.3.1 Kaikki joukkueet valokuvataan ennen lähtöä turvallisuussyistä ja markkinointia varten.
9.3.2 Mikäli joukkue tai osallistuja ei halua näkyä markkinoinnissa tai sosiaalisessa mediassa, siitä tulee ilmoittaa kirjallisesti (tai sähköpostitse) viimeistään vahvistuksen yhteydessä.

10. Sääntöjen hyväksyminen

Kilpailuun osallistumalla jokainen joukkueen yksittäinen jäsen hyväksyy kilpailun säännöt kokonaisuudessaan.

11. Kuvaoikeudet

Kilpailun järjestäjä pidättää oikeudet tapahtuman kaikkeen kuvamateriaaliin. Kuvamateriaalin luvaton kaupallinen käyttö johtaa oikeustoimiin.