Folkhälsans förbund rf

Edistää terveyttä, elämänlaatua ja yhteisöllisyyttä asuinseudullamme

Folkhälsans förbundissa yhdistyvät terveyttä edistävä vapaaehtoisjärjestö ja asiantuntijajärjestö. Järjestö muodostuu neljästä maakuntayhdistyksestä (Uusimaa, Turunmaa, Ahvenanmaa ja Pohjanmaa), jotka puolestaan koostuvat 98 itsenäisestä paikallisyhdistyksestä ja yhteensä n. 19 000 henkilöjäsenestä.

Järjestön keskeisiä osaamisalueita ovat:

 • vapaaehtoistoiminta
 • terveyttä edistävät paikallisympäristöt
 • elämäntapakysymykset (fyysinen aktiivisuus, ruokavalio ja palautuminen)
 • perhetyö ja sosiaaliset suhteet

Viestintäyksikkö, joka vastaa kaikesta Folkhälsanin organisaation tiedotuksesta, ja on myös osa Folkhälsans Förbundia.

Terveyttä edistävä työ tapahtuu eri tasoilla. Haluamme

 • vaikuttaa ihmisten terveyskäyttäytymiseen.
 • myötävaikuttaa lähiympäristöihin, jotka tukevat terveyttä ja elämänlaatua; esim. päiväkodissa, koulussa ja ikääntyvien asumisessa.
 • vaikuttaa lainsäädäntöön ja yhdyskuntasuunnitteluun niin, että kaikki saavat paremmat edellytykset terveelle elämälle

Lue lisää

Talouspäällikkö Anne Pärnänen, puh. 050 346 3728
Viestintäpäällikkö Camilla Westerlund, puh. 050 374 8239
Kehityspäällikkö Samuel Reuter, puh. 050 3623715
Perhe ja ihmissuhteet -osaston päällikkö Pia Rosengård-Andersson, puh. 044 7883620
Elämäntapayksikön päällikkö Per Lindroos, puh. 0500 426 931
Toiminnanjohtaja, Uusimaa Anna Litonius, puh. 044 5419042
Toiminnanjohtaja, Turunmaa Regina Strandberg, puh. 044 5419042
Toiminnanjohtaja, Pohjanmaa Ari-Pekka Toivari, puh. 050 301 1576

Puheenjohtaja

Helena Ewalds

Varsinaiset jäsenet (varajäsenet)

Bengt Beijar (Christer Rönnlund)
Eva Biaudet (Maria Johansson)
Solbritt Finnberg (Maria Lagström)
Pia Grankvist (Ann-Charlotte Willför)
Stina Heikkilä (Thérèse Meriheinä)
Carl Gustav Lindén (Lisbeth Fagerström)
Ove Mattsson (Thor-Björn Wik)
Minna Nilsson (Lisa Molander)
Kurt Wendelin (Marie-Louise Samuelsson-Carlsson)
Terhi Vörlund-Wallenius (Bodil Eriksén-Neuman)

Yhteystiedot

  • Viveca Hagmark

   Johtaja, Folkhälsans förbund

  • puh:
   050 380 6716

  • Ota yhteyttä
  • Mia Berg

   Hallinnollinen assistentti, Folkhälsans förbund

  • puh:
   044 788 1014

  • Ota yhteyttä