Samfundet Folkhälsan rf

Koko Folkhälsanin toiminnan koordinaattori

Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf vastaa koko Folkhälsanin toiminnan koordinoinnista.

Samfundet Folkhälsan on kattavasti vastuussa siitä, että koko organisaation toiminnassa noudatetaan sääntöjä, hyväksyttyjä toimintatapoja, ohjesääntöjä ja lakeja.

Yhteisön tavanomainen toiminta koostuu talous-, varallisuus- ja kiinteistöhallinnoinnista, toiminnan kehittämisestä, rakennusprojekteista (esim. Folkhälsantalo), IT- ja HR-hallinnosta.

MyösFolkhälsanin tutkimuskeskus on organisatorisesti osa Samfundet Folkhälsania.

Lue lisää

Samfundet Folkhälsanilla on työjäseniä, vaiknaisia jäseniä ja kunniajäseniä. Myös Folkhälsanin piirijärjestöt ovat Samfundet Folkhälsanin jäseniä.
Työjäseniä voi olla korkeintaan 60 kpl.
Järjestön korkein päättävä elin eli työjäsenet kokoontuvat vuosittain kahteen säännönmukaiseen kokoukseen, kevät- ja syyskokoukseen.
Samfundet Folkhälsanin hallituksella on vastuu Samfundet Folkhälsanin johdosta, ja sen tukena on hallintokunta.
Hallituksen ja hallintokunnan jäsenet valitaan yhdeksi kolmen vuoden toimikaudeksi.

Yhteisön operatiivisen johdon muodostavat Samfundet Folkhälsanin toimitusjohtaja Georg Henrik Wrede ja Folkhälsanin johtoryhmä, johon kuuluvat
Christer Holmström, talousjohtaja, Samfundet Folkhälsan rf
Niklas Talling, hallintojohtaja, Samfundet Folkhälsan rf
Camilla Westerlund, viestintäjohtaja,  Samfundet Folkhälsan rf
Jan Selen, tietohallintojohtaja, Samfundet Folkhälsan rf
Gun Eklund, toimitusjohtaja, Folkhälsan Välfärd Ab
Viveca Hagmark, johtaja, Folkhälsans förbund rf
Anna-Elina Lehesjoki, johtaja, Folkhälsanin tutkimuskeskus
Tomas Järvinen, toimitusjohtaja, Folkhälsan Utbildning Ab

Puheenjohtaja:
Mats Brommels, professori

Jäsenet:
Alexander Bargum, toimitusjohtaja
Marcus Rantala, VTM
Siv Sandberg, VTL, varapuheenjohtaja, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus.
Georg Henrik Wrede, toimitusjohtaja.

Puheenjohtaja: Mats Brommels, professori
Varapuheenjohtaja: Siv Sandberg, VTL.
Rahastonhoitaja: Marcus Rantala, VTM

Bengt Beijar, yrittäjä (Pohjanmaa)
Anders Borgström, KTM
Eva Biaudet, kansanedustaja (Uusimaa)
Göran Djupsund, professori
Karl-Göran Eriksson, toimitusjohtaja (Ahvenanmaa)
Helena Ewalds, TtM, kehityspäällikkö
Lisbeth Fagerström, professori
Christel Gripenberg-Lerche, FT
Hedvig Grannas-Honkanen, kuntoutusylilääkäri
Minna Nilsson, etuuskäsittelypäällikkö
Asta Stenvall, päällikkö

Esittelijä: Georg Henrik Wrede, toimitusjohtaja

Kunniajäsenet

Roger Andersson, VTM
Martin Granholm, teollisuusneuvos
Magnus Ståhlberg, varatuomari

Korresponderande ledamöter

Carl-Erik Vaenerberg, lääkintäneuvos
Göran Hellberg, rovasti
Henry Olander, sosiaaliveuvos
Henry Wiklund, kamarineuvos
Erik Vikström, piispa emeritus
Marja-Riitta Ståhlberg, dosentti
Gustav Björkstrand, piispa emeritus
Håkan Hellberg, lääkintöneuvos
Albert de la Chapelle, professori
Ulla Gyllenberg, aluepäällikkö
Bror Hagström, kaupunkineuvos
Merete Mazzarella, professori
Kerstin Berg, laillistettu lääkäri

Arbetande ledamöter

Christel Björkstrand, 
Jennie Elfving, 
Johan Lassus,
Torbjörn Sandén, 
Tage Vest, 
Mats Löfström, kansanedustaja
Henrik Aminoff, DE
Leif Andersson, professori
Emina Arnautovic, yhteyspäällikkö
Alexander Bargum, toimitusjohtaja 
Bernhard Berglund, HuK.
Eva Biaudet, kansanedustaja
Anders Borgström, KTM.
Mats Brommels, professori 
Göran Djupsund, professori
Björn-Olof Ehrnström, hallintopäällikkö
Bodil Eriksén-Neuman, ylilääkäri
Helena Ewalds, TtM, yksikönpäällikkö
Anders Fagerlund, ylilääkäri
Göran Fagerstedt, eläkeläinen
Lisbeth Fagerström, professori
Elli Flén, viestintäkonsultti
Peter Floman, ylilääkäri
Carita Frants, sosiaalityöntekijä, psykoterapeutti, seksuaalineuvoja
Frej Fyhrqvist, professori 
Carl G. Gahmberg, professori 
Hedvig Grannas-Honkanen, kuntoutusylilääkäri
Marianne Gripenberg-Gahmberg, hallintojohtaja
Christel Gripenberg-Lerche, FD
Martina Harms-Aalto, FM
Susanne Homén-Lindberg, hallintojohtaja
Ilse Julkunen, professori
Mirjam Kalland, dosentti
Patrik Karlsson, rehtori
Nina Kivinen, KTT
Matti Klockars, professori
Julia Korkman, FD
Pekka Kuitunen, ylilääkäri
Kaj Lahti, ylilääkäri
Harriet Lindeman, maakuntapäivien jäsen
Carl-Gustav Lindén, PhD
Eeva Nordman, professori 
Håkan Nordman, kaupunkineuvos
Ole Norrback, ministeri 
Henry Olander, sosiaalineuvos
Olof Olsson, OTL
Marcus Rantala, VTM
Thomas Rosenberg, VTM
Siv Sandberg, VTL
Birger Ch Sandell, LL
Ritva Sarin Grufberg, asiamies
Peter Seligson, KTL
Marianne Stenius, professori 
Asta Stenvall, päällikkö
Karl Stockmann, KTM.
Päivi Storgård, toimittaja
Bengt Strandin, suunnittelija
Stefan Törnqvist, DI, KTM 
Terhi Vörlund-Wallenius, terveyskeskuslääkäri

Piiriyhdistysten edustajat Samfundetin kokouksissa

Piiriyhdistyksiä edustaa Samfundetin kokouksissa kaksi kunkin piiriyhdistyksen valitsemaa edustajaa.

 

Yhteystiedot

  • Georg Henrik Wrede

   Toimitusjohtaja, Samfundet Folkhälsan

  • puh:
   044 788 6000

  • Ota yhteyttä
  • Camilla Westerlund

   Viestintäjohtaja

  • puh:
   050 374 8239

  • Ota yhteyttä
  • Christer Holmström

   talousjohtaja, Samfundet Folkhälsan

  • puh:
   050 589 8029

  • Ota yhteyttä
  • Niklas Talling

   hallintojohtaja, Samfundet Folkhälsan

  • puh:
   050 337 3830

  • Ota yhteyttä