Syvällinen luottamus - Folkhälsan

25 huhtikuuta 2018

Syvällinen luottamus

Monipuolisuus on Folkhälsanin ehdottomasti tärkein voimavara, kertoi Georg Henrik Wrede lehdistölle maaliskuussa, kun hänen valintansa Samfundet Folkhälsanin toimitusjohtajaksi julkistettiin. Viikon kuluttua eli 2.5. Wrede aloittaa varatoimitusjohtajana ja elokuun alusta toimitusjohtajana. Tapasimme hänet pikaisesti ja vaihdoimme ajatuksia ennen uuden toimen aloittamista

Monipuolisuus on tämä organisaatio pähkinänkuoressa, sanoo Georg Henrik Wrede. Folkhälsan on rakentanut vuosien mittaan vankan luottamuspääoman kansalaistoimintansa, hoitopalveluidensa sekä koulutus- ja tutkimustoimintansa kautta, mitä ei todellakaan tarvitse hävetä. Tuhannet vanhemmat, omaiset, nuoret, vapaaehtoiset sekä suuri 1500 työntekijän henkilöstö ovat ylpeitä organisaatiostaan. Tämä näkyy selkeästi myös kaikissa mittauksissa.

Folkhälsanin luottamuspääoma on paljon syvempi kuin esimerkiksi mitä lääkärikeskus kykenee rakentamaan, kertoo Georg Henrik Wrede viitaten sosiaali- ja terveydenhuoltouudistukseen.
Georg Henrik Wrede opettelee nyt tuntemaan kaikkien Folkhälsanin toimintasektorien vahvuudet... mutta myös ne asiat, joita voidaan edelleen parantaa. Organisaation tulevaisuuden polkua valittaessa on tärkeää tietää ja tunnistaa erilaiset haasteet.

Muutos on pysyvä olotila

Wrede ei tunne minkäänlaista ahdistusta muutoksista. Olemme koko ajan erilaisten muutosten keskellä, muutos on väistämätön ja jatkuva olotila. Hän puhuukin mieluummin kehityksestä. Meidän tulee kiinnittää erityistä huomiota yhteiskunnan kehitystä ohjaaviin tekijöihin, koska ne tekijät ohjaavat myös Folkhälsanin toiminnan kehittämistä.

Valinnanvapaus on yksi sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen keskeisistä käsitteistä. Georg Henrik Wrede suhtautuu valinnanvapauteen positiivisesti, mutta hän muistuttaa samalla että valinnanvapauskysymyksiin liittyy aina myös vastuunäkökulma. Aito valinnanvapaus rakentuu siihen, että valinnan tekijällä on riittävästi tietoa ja resursseja hyvän päätöksenteon tueksi. Mutta tosiasia on, että meillä on vain harvoin mahdollisuus toimia näin valintatilanteessa. Sen takia meidän on myös luotettava meille palveluita tarjoaviin toimijoihin. Kuluttajina teemme päivittäin valintoja eri tuotteiden välillä, joita emme ehkä tunne aivan läpikotaisin; esimerkkeinä erilaiset data- ja puhelupaketit tai vakuutusturvatuotteet. Meidän on luotettava meille tuotteita tarjoaviin tahoihin. Tämä tulee olemaan erityisen tärkeää sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen osalta. Kun kyse on terveydestämme, niin silloin puhutaan samalla luottamuksesta ja rehellisyydestä meidän omiin mieltymyksiin ja olosuhteisiin peilaten. Kumpi on tärkeämpää; saada hoitoa ruotsin kielellä vai saada hoitoa lähimpänä omaa kotia?

Odotukset tehtävästä

Georg Henrik Wredellä on paljon tehtävää aloittaessaan uudessa toimessaan. Wrede on tyytyväinen, että nykyinen arvostettu toimitusjohtaja Stefan Mutanen toimii hänen rinnallaan huhtikuusta elokuuhun. Hän pitää uutta toimeaan yhtenä mielenkiintoisimmista työtehtävistä Suomen ruotsinkielisellä alueella.

Organisaatio on toki hänelle tuttu jo ennestään, kun hän on aiemmin työskennellyt Folkhälsanissa Turun seudun toiminnanjohtajana, päivähoitopäällikkönä ja terveyttä edistävän toiminnan päällikkönä. Wrede on työskennellyt myös Mannerheimin lastensuojeluliiton johtotehtävissä, ja viimeisimpänä työtehtävänään hän toimi opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisotyön ja -politiikan johtajana.

Nuoriso ilman toivoa

Nuorisokysymykset ovat olleet jo pitkään Georg Henrik Wreden sydäntä lähellä. Kiinnostus aiheeseen heräsi jo kouluaikoina. Hän sai opiskella hyvässä koulussa, jossa hänet otettiin oppilaana vakavasti. Hän sai oppia kantamaan vastuuta sekä koulussa että myöhemmin opiskelijapolitiikassa. Wredelle tärkeitä teemoja ovat osallisuus, muiden mielipiteiden kuunteleminen ja ihmisten mahdollisuus osallistua päätöksentekoprosessiin.

Ja vaikka pohjoismaiset yhteiskunnat ovat hyviä takaamaan turvallisuuden, tasa-arvon ja yhtäläiset mahdollisuudet eri ihmisille, Wrede näkee kuitenkin, että Suomessa on suuri joukko nuoria, jotka ovat vaarassa ajautua pitkäaikaistyöttömyyteen, toivottomuuteen ja henkisiin ongelmiin. Tämä viimeksi mainittu on Wreden mukaan hyvin huolestuttava asia, ja hänen mukaansa Folkhälsanilla voisi olla mielenkiintoinen ja tärkeä tehtävä psyykkisesti huonosti voivien nuorten parissa. Antamalla tukea ja jakamalla toivoa, tietysti kaiken muun tekemisen rinnalla.

Teksti: Camilla Westerlund
Kuva: Mikko Käkelä/Folkhälsan