Folkhälsanin tutkimus osana ainutlaatuista yhteistyötä - Folkhälsan

17 syyskuuta 2018

Folkhälsanin tutkimus osana ainutlaatuista yhteistyötä

Folkhälsanin tutkimuskeskuksen johtaja on osallisena ainutlaatuisessa yliopistojen ja elinkeinoelämän tutkimusekosysteemissä, jolle Business Finland on juuri myöntänyt huomattavan rahoituksen.

New Modalities -ekosysteemi keskittyy suomalaisen tautiperimän harvinaissairauksiin, jotka ilmenevät hermoston rappeumaoirein. Tällaisia sairauksia ovat muun muassa MIRAS sekä etenevä myoklonusepilepsia.

– Tutkimme näiden tautien omia ja yhteisiä molekyylitason piirteitä, ja tätä täsmätietoa käytämme jo aikaisessa vaiheessa yhdessä yritysten kanssa diagnostiikan parantamiseen ja uusien hoitojen kehittämiseen, sanovat kansainvälisesti ansioituneet tutkijat Anna-Elina Lehesjoki (Folkhälsanin tutkimuskeskuksen johtaja, Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan professori, HiLife) sekä akatemiaprofessori Anu Wartiovaara (Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta, HUSLab, HiLife).

Business Finland tukee Wartiovaaran ja Lehesjoen tutkimusta yli 2,1 miljoonalla eurolla. Lehesjoen tutkimusryhmä vaikuttaa sekä Folkhälsanin että Helsingin yliopiston alaisuudessa. Lehesjoen ja Wartiovaaran tutkimusryhmien työ on avannut uutta, merkittävää tietämystä hermoston ja lihasten perinnöllisistä rappeumataudeista.

Ekosysteemin koordinoivana tahona toimii lääkeyhtiö Orion, jonka on tarkoitus auttaa löydösten soveltamisessa yhteistyössä tutkijoiden kanssa.

Lisätietoa:
Anna-Elina Lehesjoki, Folkhälsanin tutkimuskeskuksen johtaja, puh. 050 505 8894, anna-elina.lehesjoki@folkhalsan.fi