”Laadukas hoito on mahdollista – kansalaisten on saatava valinnanvapaus” - Folkhälsan

08 helmikuuta 2019

”Laadukas hoito on mahdollista – kansalaisten on saatava valinnanvapaus”

– On täysin mahdollista tuottaa laadukasta hoitoa, mutta oikoteitä tähän ei ole. Palveluntarjoajan arvopohja on yksi hoidon laatuun vaikuttava tekijä. Me jotka työskentelemme kolmannella sektorilla, voittoa tavoittelematta, olemme siksi varteenotettava vaihtoehto, Samfundet Folkhälsanin toimitusjohtaja Georg Henrik Wrede ja Folkhälsan Välfärd Ab:n toimitusjohtaja Gun Eklund sanovat.

Wrede ja Eklund harmittelevat sitä, että huonolaatuisesta hoidosta käytävä keskustelu on keskittynyt vastakkainasetteluun yksityisen ja julkisen välillä, ja että erittäin monimutkaiseen kokonaisuuteen yritetään etsiä yksinkertaista ratkaisua.

– Niin julkisella, yksityisellä kuin kolmannellakin sektorilla löytyy esimerkkejä sekä hyvästä että huonosta hoidosta ja hoivasta. Hyvä ja huono laatu eivät kysy juridista muotoa. On täysin mahdollista tuottaa laadukasta hoitoa. Tällöin on työskenneltävä prosessien ja mittausten, mutta tietysti myös arvojen ja ideologian kautta, Gun Eklund sanoo.

Sote-uudistuksen keskeisiin kysymyksiin kuuluu, miten voidaan taata kansalaisten oikeus päättää itse hoitopaikastaan. Sote- ja maakuntauudistuksen kaavailtu valinnanvapaus on siksi Georg Henrik Wreden ja Gun Eklundin mielestä periaatteessa hyvä asia.

– Valinnanvapauden myötä kansalaiset voivat itse olla valitsematta palveluntuottajia, jotka eivät vastaa odotuksia, ja sen sijaan valita tuottajia joihin luottavat. Jotta valinnanvapaus todella toimii, tarvitaan vaihtoehtoja, eli käytännössä järjestelmän ei tule suosia julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin tuottajia. Kaikilla on oltava samat mahdollisuudet, Wrede sanoo.

Viimeaikainen keskustelu on ollut kohtalaisen yksipuolista, jossa suuret, yksityiset palveluntuottajat on esitetty huonossa valossa – ja koska nämä tuottajat ovat liputtaneet valinnanvapauden puolesta, myös koko valinnanvapaus on saatettu huonoon valoon. Wreden mukaan on looginen virhepäätelmä ajatella, että valinnanvapaus automaattisesti tarkoittaisi huonoa hoitoa yhä useamman ihmisen kohdalla.

– Tälläkin hetkellä tilanne on se, ettei sosiaali- ja terveydenhuolto selviydy ilman yksityisen ja kolmannen sektorin panosta. Tällä hetkellä suuret, voittoa tavoittelevat hoitoyritykset pärjäävät kunnallisissa kilpailutuksissa hintoja polkemalla. Valinnanvapauden myötä myös pienemmät tuottajat saavat mahdollisuuden pärjätä, Wrede sanoo.

Folkhälsan ei tavoittele voittoa

Suomessa on vahva kolmas sektori, joka koostuu aatteellisista yhdistyksistä ja säätiöistä, jotka ovat syntyneet yhteiskunnallisesta tarpeesta. Ne ovat sekä suuria että pieniä; niitä yhdistää se, että ne tuottavat yhteiskunnalle hyödyllisiä palveluja. Vanhustenhuolto on tästä tavallinen esimerkki.

Samfundet Folkhälsan on yleishyödyllinen yhdistys. Folkhälsanin palvelutuotanto on organisoitu Folkhälsan Välfärd Ab-osakeyhtiöön, jonka Samfundet Folkhälsan omistaa kokonaisuudessaan. Yhtiön tehtävä on harjoittaa ja kehittää Folkhälsanin palvelutuotantoa, se ei tavoittele voittoa omistajalleen eikä maksa osinkoja.

– Tietysti taloutemme on oltava tasapainossa, ja yhtiönä meillä on totta kai oma strategiamme ja selkeä liiketoimintasuunnitelma. Mutta pääasiallinen tavoitteemme on voiton maksimoimisen sijaan tarjota hyvää elämää jokaisessa elämänvaiheessa. Olemme tehneet töitä prosessien ja rakenteiden eteen, sillä näitä tarvitaan ympärivuorokautista hoitoa tarjotessa, Eklund sanoo.