Folkhälsanin historiallinen arkisto on luovutettu Svenska litteratursällskapetille - Folkhälsan

03 marraskuuta 2020

Folkhälsanin historiallinen arkisto on luovutettu Svenska litteratursällskapetille

Samfundet Folkhälsan on luovuttanut historiallisen arkistonsa Svenska litteratursällskapet i Finland -seuralle (SLS). Arkisto sisältää kymmeniä tuhansia asiakirjoja vuosilta 1911–1998, ja kuvaa Folkhälsanin monipuolista toimintaa ja merkitystä suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisessa.

– Folkhälsanin arkistossa on poikkeuksellisen laaja aineisto, mikä on luonnollista ottaen huomioon organisaation laaja-alaisen ja moniin yhteiskunnan osa-alueisiin liittyvän toiminnan. Tämän takia aineisto on erittäin tärkeä täydennys, jota voimme tarjota tutkimuksen käyttöön, sanoo SLS:n arkistojohtaja Kristina Linnovaara.

Samfundet Folkhälsanin arkisto on laajuudeltaan 92,5 hyllymetriä. Arkisto koostuu 1 159:stä säilytysyksiköstä (kansioista, sidotuista asiakirjoista, kortistoista ym.). Arkisto sisältää hallinnon ja talouden asiakirjoja; lapsi- ja nuorisotoimintaan liittyviä asiakirjoja, lomatoimintaan, kansanterveystyöhön, kampanjoihin ja kurssitoimintaan liittyvää aineistoa sekä julkaisuja, lehtileikkeitä yms. Arkisto sisältää myös Folkhälsania edeltäneen Florinin komitean pöytäkirjoja, taloudellisia asiakirjoja ja kansanterveystutkimuksia. Arkiston vanhimmat asiakirjat ovat vuodelta 1911 (Florinin komitea) ja uusimmat vuodelta 1998.

– Lahjoittajan toiveiden mukaisesti arkisto annetaan tutkijoiden käyttöön 1. tammikuuta 2021 lähtien. Arkistoaineisto on luetteloitu ja valmiiksi lajiteltu SLS:n arkistossa. Olemme hyvin iloisia siitä, että Folkhälsan päätti luovuttaa aineistonsa SLS:lle, Kristina Linnovaara sanoo.
Koska arkisto sisältää myös asiakirjoja, jotka lain mukaan eivät ole vapaasti käytettävissä, aineiston käyttöä rajoitetaan tietyin ehdoin. Esimerkiksi tutkijat voivat jättää hakemuksen saadakseen aineiston käyttöönsä. Lahjoitukseen ei sisälly potilasasiakirjoja.

Tieteellinen teos kuvaa Folkhälsanin historiaa

Folkhälsan täyttää 100 vuotta vuonna 2021, ja juhlan kunniaksi FT Julia Dahlberg on kirjoittanut tieteellisen teoksen Folkhälsanin historiasta. Folkhälsanin SLS:lle luovuttama arkistoaineisto on ollut kirjoitustyön aikana pelkästään kirjoittajan käytettävissä. SLS julkaisee kirjan maaliskuussa 2021, Folkhälsanin ja SLS:n yhteistyönä.

– Arkistointi kuuluu SLS:n ydintoimintoihin, joten tuntuu turvalliselta, että he hoitavat arvokasta, dokumentoitua historiaamme, arkistoamme, Folkhälsanin hallintojohtaja Niklas Talling sanoo.

– On hieno järjestely, että tämän lisäksi voimme tehdä yhteistyötä juhlateoksen eli historiamme kustantamisessa.

Yhteinen menneisyys

SLS:n ja Folkhälsanin historiat lomittuvat, joten tavallaan ympyrä sulkeutuu juuri sopivasti Folkhälsanin 100-vuotisjuhlan kynnyksellä. Florinin komitea perustettiin 1911 SLS:n alaosastoksi. Kun komitea järjestettiin uudelleen itsenäiseksi yhdistykseksi 1921, sen nimeksi tuli Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland rf, ja tuolloin päätettiin jatkaa ruotsinkielisen väestön terveyden ja siihen vaikuttavien tekijöiden tutkimista.

Kuva: Folkhälsanin arkisto/H. Iffland

Lisätietoja antavat:

Lahjoitus:
Kristina Linnovaara, arkistojohtaja, SLS
kristina.linnovaara@sls.fi, puh. 040 168 8088

Niklas Talling, hallintojohtaja, Folkhälsan
niklas.talling@folkhalsan.fi, puh. 050 337 3830

Folkhälsanin historiateoksen julkaisu:
Jennica Thylin-Klaus, julkaisujohtaja, SLS
jennica.thylin-klaus@sls.fi, puh. 050 343 4750

Camilla Westerlund, viestintäjohtaja, Folkhälsan
camilla.westerlund@folkhalsan.fi, puh. 050 374 8239

Lisätietoja Svenska litteratursällskapetista: www.sls.fi