Folkhälsan i Dalsbruk

Folkhälsan i Dalsbruk

Styrelsen består av:
Ordförande: Lolan Ekman, 050 412 1032
Sekreterare: Malin Ekman, 040 754 5097
Kassör: Ellinor Johansson

Övriga styrelsemedlemmar är:
Ove Ekman, Erik Sjöblom, Ulla Väärä, Susan Fagerlund, Erika Harberg, Tanja Holmström och Annika Qvarfordt-Sahlgren.