Folkhälsan i Dragsfjärd

Folkhälsan i Dragsfjärd

Ordförande: May-Len Malmberg, 0400 986 068 may-len.malmberg@rmconsulting.inet.fi
Viceordförande: Nina Sjöblom, 040 500 5858
Sekreterare: Heidi Pönni

Övriga styrelsemedlemmar: Johanna Fröberg (kassör), Leila Holmberg (föreningens representant i landskapsföreningens styrelse), Ulla Forsbom-Roman (ansvarig för märkesförsäljningen), , Helena Magnusson (suppleant, simombud), Mary-Anne Fröberg (suppleant).