Folkhälsan i Esboviken

Folkhälsan i Esboviken

Vid frågor av allmän karaktär, skicka e-post till styrelsen på adressen: folkhalsan.esboviken@gmail.com

Ordförande:
Monica Weckström, moniweck(at)gmail.com tfn 040 512 5582

Vice ordförande, medlemsregisteransvarig:
Johanna Selenius, folkhalsan.esboviken(a)gmail.com

Sekreterare (inkl. understöden):
Fanny Lehtinen, fanny.lehtinen(at)gmail.com

Bokförare:
Camilla Tronti-Stenholm, camilla.tronti-stenholm(at)elisanet.fi tfn 050 551 5583

Kassör:
Nicola Björklund, nicola.bjorklund(at)yahoo.com tfn 040 595 0865

Familjecaféledare:
Janina Snellman janina_snellman(at)hotmail.com tfn 050 336 8704

Språkduschansvarig:
Nicola Björklund: folkhalsan.finska(at)gmail.com, folkhalsan.engelska(at)gmail.com

Simkoordinator och motionskoordinator:
Titti Edelmann folkhalsan.sim(at)gmail.com, folkhalsan.motion(at)gmail.com