Folkhälsan i Esboviken

Folkhälsan i Esboviken

Vår förening ordnar hälsofrämjande verksamhet för barn och barnfamiljer i Esbotrakten.

Bli medlem

Vi ordnar familjecafé, simskolor och klubbar för barn i olika åldrar, bland annat jumpa, bollklubb, dans och språkdusch i finska och engelska.

Vår förening understöder också de svenskspråkiga skolorna i Esboviken.

Verksamheten finansierar vi med medlemsavgifter, deltagaravgifter och bidrag samt med försäljning av majblommor och luciamärken.

Man når oss på e-postadress folkhalsan.esboviken@gmail.com och via de personliga kontaktuppgifterna längst ner på sidan.

Folkhälsan i Esboviken ger understöd till daghem, förskolor och skolor

Vi beviljar understöd inom följande områden:

- friskvård och fysisk fostran (t.ex. motion och kostvanor)
- hälsofrämjande (bl.a. antidrogprojekt)
- social kompetens (bl.a. förebyggande av mobbning)
- trafik och säkerhet (t.ex. trafikkampanjer och info)

Ansökningstid två gånger per år, ansökningar inlämnas senast 28.2 samt 30.9, företrädesvis per e-post. Vänligen kontrollera att ansökan innehåller alla behövliga uppgifter!

Även enskilda klasser kan ansöka om medel för sin verksamhet förutsatt att den faller inom ramen för vårt verksamhetsområde.

Ansökan bör innehålla:

1) sökandes namn + kontaktuppgifter (helst en kontaktperson)
2) summa som söks + betalningsuppgifter (bank, kontonummer)
3) ändamål + fritt formulerad motivering för ansökan

Ansökan riktas till Fanny Lehtinen: fanny.lehtinen(at)gmail.com

Vänligen observera att understödet utbetalas på basen av kvitton.

Vi arrangerar just nu

Klicka på en kurs för att få mer information. Om inga kurser visas så finns det just nu inga insatta.

28 st. i , Esbovikens simhall