Folkhälsan i Hangö

Folkhälsan i Hangö

Styrelsen
Ordförande: Bodil Malmlund, 040 753 4209, bodil.malmund(at)gmail.com
Sekreterare: Anna-Lena Östman
Kassör (medlemsregister-, märkes- och kalenderansvarig): Nina Häggroth, 0400 970 772, nina.haggroth(at)portofhanko.fi
Medlem: Ulla Wiberg