Folkhälsan i Kyrkslätt

Folkhälsan i Kyrkslätt

Styrelsen
Ordförande Ann-Kristin Lemström (simombud), 040 573 9235, lemstrom(at)elisanet.fi
Viceordf Susann Blomster-Nyberg,
Kassör Ann-Christine Sved (medlems- och kalenderansvarig)
Sekreterare Kitty Åberg, knuf(at)luckan.fi
Styrelsemedlemmar
Birgitta Lahtinen
Anne-Marie Westerberg
Britt Hellström (märkesansvarig)

Familjecaféledare Martina Wikström, martina_wikstrom(at)hotmail.com
Familjecaféet är på måndagar kl 09.30-12.00 i Masaby.