Folkhälsan i Liljendal

Folkhälsan i Liljendal

Styrelsen
Ordförande, simombud, märkes-, kalender- o. hemsidesansvarig
Christina Andersson-Sjögård, 040 511 8495 chrisse.sjogard@liljenet.fi
Viceordförande Ewa-Maria Wiik, 050 525 9909
Sekreterare Sonja Heino-Kuurberg, 040 738 4260
Kassör, medlemsregisteransvarig Lena Åvall, 0400 514 999

Övriga styrelsemedlemmar
Carita Bäckman, 040 544 0582
Camilla Bergvall, 040 550 5982
Tiina Pihlajaniemi, 040 543 5113