Folkhälsan i Östersundom

Folkhälsan i Östersundom

Styrelsen
Ordförande: Maria Orassaari, 050 560 2282, maria.orassaari@gmail.com    
Vice: Mia Lönnberg 
Ekonomiansavarig: Miia Therman
Sekreterare: Peter Forsström, 040 501 5381, peter.forsstrom@nfc.fi
Medlem och simombud: Helen Blässar
Medlem och medlemsansvarig: Merja Ruissalo-Kettunen 
Suppleant/medlemsansvarig: Merja Kettunen-Ruissalo 
Suppleant: Christian Lindblad