Folkhälsan i östra Helsingfors

Folkhälsan i östra Helsingfors

Styrelsen 2016-2017
Ordförande Mattias Lindroth, 050 337 6351
info[at]folkhalsan-ostra-helsingfors.fi

Viceordförande Anna Alenius, 040 528 8965
Kassör Christel von Martens
Styrelsemedlem Nadja Wickholm
Christina Lång
Barbro Löfgren
Suppleanter Karolina Wickholm
Hanna Jokinen