Folkhälsan i Pojo

Folkhälsan i Pojo

Styrelsen
Ordförande och simombud Birgitta Knape, 040 525 6317, birgitta.knape@brodtorp.fi
Viceordförande och uthyrningsansvarig Gunilla Heerman, 019 232 967
Kassör Louise Heerman, 050 348 4316, louise.heerman@gmail.com
Sekreterare Karin Viljanen, 040 719 4833, kativiljanen@suomi24.fi

Styrelsemedlemmar
Gunilla Wikström, 019 238 044
Lisbeth Björklöf, 040 841 5085
Helny Knaapinen, 045 127 9728
Elisabeth Strandström, 019 2453109
Lotta Fiskars, 041 448 3566