Folkhälsan i Snappertuna

Folkhälsan i Snappertuna

Styrelsen
Ordförande Pamela Roth  
Viceordförande Mona Eriksson, 040 775 9838        
Sekreterare och simombud Inga-Lill Takolander, 040 743 2094        
Kassör Kerstin Strandström
Styrelsemedlem Johanna Rudnäs

Ersättare
Bodil Strandström