Folkhälsan i Stan

Folkhälsan i Stan

Om du har allmänna ärenden eller frågor, e-posta styrelsen på
folkhalsanistan(at)gmail.com.

Styrelsen
Stina Heikkilä ordförande, 040 756 3630, stina.a.heikkila(at)gmail.com
Marika Häggman, vice
Frida Westerback, sekreterare
Christa Liukas, kassör
Fredrik Groundstroem, märkesansvarig
Pernilla Blomqvist
Gabriella Langinauer

Oskar Ahlgren, suppleant
Denice Lönnroth, suppleant