Folkhälsan i Svartå

Folkhälsan i Svartå

Styrelsen
Ordförande Kaisa Ylimys-Ahlroth, 040 520 8174, kaisaylimys(at)hotmail.com
Viceordförande Ulrika Kalmi           
Sekreterare Mikaela Lemström, 040 734 3461, mlemstro(at)hotmail.com 
Kassör och märkesansvarig Lena Kullberg, 041 433 3217, lena.kullberg(at)hus.fi
Simombud Anna Kullberg, anna.kullberg(at)myhome.fi          
Representant för Svartå skolan Eva Wickholm-Ekman, 050 347 2243, eva.wickholm-ekman(at)raseborg.fi