Folkhälsan i Svartå

Folkhälsan i Svartå

Vi ordnar simskolor, upprätthåller motionslådor, har frivilligverksamhet i Villa Rosa och deltar i motionskampanjer.

Vi informerar aktivt om våra aktiviteter via Facebook.

 

Vi arrangerar just nu