Folkhälsan i Gamlakarleby

Folkhälsan i Gamlakarleby

Folkhälsan i Gamlakarleby vill arbeta för att stöda både unga och gamla, genom olika verksamheter.

Bli medlem

Vår största verksamhet är eftisverksamheten vid Chydenius skola med ca 30 år barn inskrivna varje år. Vid vårt eftis jobbar två personer.

Vi ordnar även motionsgrupper för äldre, såsom sittdans och stavgång.

Simskola för barn i förskolan och lågstadiet ordnas 3–4 gånger per år vid simhallen Vesi Veijari i Karleby.

Vi ordnar även ett familjecafé vid Emeliehemmet tillsammans med föreningen Folkhälsan i Karleby.

Föreningen hyr ut bilbarnstolar och barnsängar. Kontaktperson är Moa Korpikoski.

Föreningen säljer även majblomsmärken, luciamärken och kalendrar.

Man når oss på e-postadress folkhalsan.gamlakarleby@gmail.com

Vi arrangerar just nu

Klicka på en kurs för att få mer information. Om inga kurser visas så finns det just nu inga insatta.

3 st. i