Folkhälsan i Jakobstad

Folkhälsan i Jakobstad

Styrelsen för 2017:

Gretchen Back-Storvist, ordförande (050 306 5566)
Catarina Sjöblom, viceordf.
Gunilla Andersson, sekreterare
Monika Backa, kassör
Lisa Ahlvik
Monica Sjölund
Siw Leander-Nygård
Carin Joskitt
Ersättare:
Mimmi Östman
Helen Kronholm

Lekparkspersonal:
Fanny Fagerström
Inga Varul
Linda Portin