Folkhälsan i Karleby

Folkhälsan i Karleby

Vi ordnar hälsofrämjande verksamhet i Karlebynejden.

Bli medlem

Vår förening har hand om eftermiddagsvården i Villa, Kyrkbacken och Vittsar skola. Dessutom ordnar vi morgonvård i två skolor. Om någon skola vill ordna någon klubb, så bidrar föreningen.

Vi betalar simmärken för skolelever och busstransporter till simhallen för förskolelever.

Föreningen ordnar olika typer av motionskvällar, föreläsningar och bidrar till olika former av evenemang. Vi tar gärna emot förslag av medlemmarna.

Vi har också Doula-verksamhet och Fhille-projekt med några familjer. Seniorer i skolan-verksamhet (mormor/morfar i skolan) har vi på flera skolor. Våra skolelever säljer de traditionella lucia- och majblomsmärkena.

 

Vi arrangerar just nu

Klicka på en kurs för att få mer information. Om inga kurser visas så finns det just nu inga insatta.