Folkhälsan i Kronoby

Folkhälsan i Kronoby

Styrelsen för 2016:

Yvonne Hummel, Ordförande (050 524 8809)
Johanna Andtbacka, Viceordförande
AnnSofi Drycksbäck, Sekreterare
Lillemor Berglund-Koivusalo, Kassör
Monika Skuthälla
Mikaela Kortell
Veronica Finnila-Lindvall