Folkhälsan i Kvevlax

Folkhälsan i Kvevlax

Styrelsen för 2017:

Karolina Teirfolk, ordförande (karolina.teirfolk@malax.fi, 050 542 7485)
Sara Beijar, vice ordförande (sara_ivars@hotmail.com, 040 825 1324)
Pia Lustig, sekreterare (pia.lustig@abo.fi, 050 594 6319)
Martina Hjortman, kassör (martina.hjortman@gmail.com 050 538 8711)
Sabina Salmi (sabina.salmi@netikka.fi, 050 518 5888)
Rosita Sandelin (Rosita.sandelin@gmail.com, 0500 568 381)
Katarina Svanfors (katarinasvanfors@gmail.com, 050 326 1894)
Annika Österholm(annika.paro@gmail.com

Ersättare:
Anki Stenkull-Aura, (astenkul@abo.fi, 044 275 7777)