Folkhälsan i Lappfjärd

Folkhälsan i Lappfjärd

Styrelsen för 2016:

Ordförande: Åsa Norrvik
Vice Ordförande: Ulla-May Pärus
Sekreterare: Terés Berglund
Kassör: Christer Rönnlund
Ann-May Lövdahl
Anna Pajunen
Marina Swed-Roddis
Mona Gullmes

Ersättare:
Sari Mattila
Malin Lillhannus