Folkhälsan i Maxmo

Folkhälsan i Maxmo

Föreningen ordnar simskolor, familjecafé, en Mimoselgrupp och övrig hälsofrämjande verksamhet.

Folkhälsan i Maxmo ordnar simskola vid Finnholmen och Särkimo skola. Vi ordnar också Mimosel-träffar i Maxmo och familjecafé vid Pingstkyrkan i Särkimo.

Föreningen ordnar också utflykter, föreläsningar och motionsgrupper m.m. 

Vi säljer också majblommor och en del Folkhälsanprodukter. Du kan också hyra bland annat barnbilstolar och flytvästar av oss.

1 st. i