Folkhälsan i Närpes

Folkhälsan i Närpes

Styrelsen för 2017:

Jeanette Häggqvist, ordförande (tfn 040 539 7356)
Ebba Granström, viceordförande
Monica Brors, sekreterare
Ann-Cathrine Wickman, kassör
Namka Gutic
Rebecca Skrifvars
Kerstin Berg
Senada Arnautovic

Ersättare:
Ritva Granholm
Veronica Lindqvist
Armi Kangasniemi