Folkhälsan i Öja

Folkhälsan i Öja

Styrelsen för 2016:

Tarja Jakobsén, Ordförande (0400 959 687)
Susanna Blomqvist, Viceordförande
Anja Backman, Sekreterare
Marika Kulla Kassör
Katja Sjöberg
Gerd Sjöström
Kerstin Grankulla
Kerstin Åsvik-Boström, ersättare
Christine Knutar, ersättare
Eva Sjöberg, ersättare

Eftispersonal:
Gerd Sjöström
Tarja Jakobsen