Folkhälsan i Pedersöre

Folkhälsan i Pedersöre

Styrelsen för 2016:

Roger Eriksson, Ordförande e-post: roger.eriksson@pedersore.fi
Carolina Granfors, Viceordf.
Eivor Back, Sekreterare
Carina Rönnlund, Kassör
Gerd Käldman
Malin Anderssén
Jörgen Härmälä

Ersättare:
Eivor Anderssén
Mats Höglund