Folkhälsan i Petalax

Folkhälsan i Petalax

Styrelsen för år 2017
Sofia Lundmark, ordförande tfn 050 329 8308
Mikaela Storsved, vice ordförande tfn 050 307 5068
Martina Ståhl, sekreterare tfn 050375 3523
Magdalena Sigg, skattmästare tfn 044 2913314
Jasmine Skrifvars, styrelsemedlem, simombud tfn 040 706132
Nico Nordblad, styrelsemedlem, uthyrningsansvarig tfn 050 329 8405
Liselott Båsk, styrelsemedlem tfn 050 365 9761
Catarina Ström, hemsidesansvarig tfn 050 527 2762
Irene Enbacka, simombud tfn 050 351 8024
Johanna Enberg, uthyrningsansvarig för Allaktivitetshuset i Vägvik tfn 050 539 2332
Jens Krook, märkesansvarig tfn 050 539 2559
Carina West, styrelsemedlem, registeransvarig tfn 050 339 9439