Folkhälsan i Pörtom

Folkhälsan i Pörtom

Vi ordnar verksamhet för människor i alla åldrar.

Bli medlem

Föreningen ordnar sommarsimskola vid bassängen i Pörtom.

Vi ordnar också karacafé och trivselcafé för äldre och under vinterhalvåret. Verksamheten är mycket uppskattad och besöks av 10 40 deltagare varje gång.

Dessutom delar ut cykelhjälmar till alla förskolebarn i Pörtom, en tradition som föreningen hållit på med sedan 1987.