Folkhälsan i Purmo

Folkhälsan i Purmo

Styrelsen för 2017:

Petra Thodin, Ordförande
Therese Granvik, Sekreterare
Robert Lindqvist, Kassör
Marina Högbacka-Grön
Angelica Storkamp
Ulrica Byggmästar
Pia-Maria Lillqvist
Lilian Adler
Ida-Maria Björkqvist

Ersättare:
Camilla Lasén
Mikaela Bodbacka