Folkhälsan i Replot

Folkhälsan i Replot

Styrelsen för 2017

Om du har frågor som gäller vår förening eller har något annat du funderar på, ta kontakt med någon ur styrelsen.

Susanne Nabb, Ordförande, byns klubbverksamhet
Södra Vallgrund
Tfn: 044 527 0170
e-post: susanne.nabb@netikka.fi

Marika Nylund, Sekreterare, klubbar, Bidragsansökningar
Replot
Tfn: 0500 564 808
e-post: marika.nylund@korsholm.fi

Suzy Björkman, Vice ordförande
Norra Vallgrund
e-post: suzy.bjorkman@gmail.com

Margareta Hjerpe, Kassör
Södra Vallgrund
Tfn:3527558
e-post: margareta.hjerpe@netikka.fi

Rosita Säisä, Nice Run, Märkesansvarig, Simombud
Replot
e-post: rosita.saisa@netikka.fi

Erika Fogelberg
Södra Vallgrund
e-post: erika.fogelberg@folkhalsan.fi

Maria Rönn, Luciamärken, majblommor
Norra Vallgrund
e-post: maria.ronn@netikka.fi

Emily Hagberg
Replot
e-post: emmi.hagberg@hotmail.com

Heidi Jahkola
Södra Vallgrund
e-post: heidi. jahkola@gmail.com

Ersättare:
Lotta Berg, Medlemsansvarig
Replot
e-post: lotta.berg@netikka.fi