Folkhälsan i Solf-Sundom

Folkhälsan i Solf-Sundom

Föreningen har verksamhet som riktar sig till alla åldersgrupper. Verksamhetsområdena är byarna Sundom och Solf. Föreningen grundades 1921.

Bli medlem

Om somrarna ordnar vi regelbundet simskolor vid Friluftsbadet i Solf och vid Kronvik strand.

Under vår och höst ordnas löpskola för vuxna samt Trivselcafé för daglediga.

  • Vi hyr  ut barnbilstolar och flytvästar.
  • Vi säljer Folkhälsan-produkter, kalendrar, lucia-pins och majblommor.