Folkhälsan i Solf-Sundom

Folkhälsan i Solf-Sundom

Styrelsen för 2017:

Lena Granholm, ordförande, tfn 050 446 3254.
Anna-Lena Sjöberg, vice ordf.
Nina Kallio, sekr.
Nina Söderman, vice sekr.
Maria Drifell
Marina Lind
Annika Wiklund-Engblom
Ersättare:
Marica Friman
Lena Loukasmäki-Björk

Christoffer Granholm, kassör utanför styrelsen