Folkhälsan i Tjöck

Folkhälsan i Tjöck

Styrelsen för 2016:

Annica Eklund, Ordförande (0400-898024)
Susanne Thomasfolk, Viceordförande
Ros-Marie Holmberg, Sekreterare
Lenita Lillås, Kassör
Göta Mitts
Birgitta Erlands
Annika Eklund

Ersättare:
Carola Antfolk