Folkhälsan i Tjöck

Folkhälsan i Tjöck

Föreningens syfte är i första hand hälsofrämjande verksamhet.

Bli medlem

Sommarsimskola ordnas i samarbete med Folkhälsanföreningen i Kristinestad. Flera motionsgrupper samlas regelbundet under året. Karakafé och Syrsorna träffas varannan vecka.

Vi arrangerar också föreläsningar och temakvällar. Dessutom säljer vi majblommor, luciamärken och Folkhälsanprodukter. 

6 st. i