Folkhälsan i Vasa

Folkhälsan i Vasa

Folkhälsan i Vasa arrangerar svenskspråkig verksamhet för alla åldrar. Vår målsättning är att förena generationer i gemensamma aktiviteter med hälsofrämjande karaktär. Föreningen har omkring 320 medlemmar.

Bli medlem

Majblommor, luciamärken, Folkhälsan-kalendrar, majblomsprodukter, luciaprodukter, kampanjprodukter och adresser finns till försäljning i föreningens kansli på Stationsgatan 28.

Vissa produkter kan även köpas från info-disken i Folkkhälsanhuset Wasa.

Föreningen Folkhälsan i Vasa grundades 1922. I ett halvt sekel var dess huvudsakliga verksamhet att bedriva Folkhälsans daghem, som fungerade i den egna fastigheten vid Stationsgatan 28. Daghemsverksamheten överläts 2014 till Folkhälsan Välfärd som fortsätter verksamheten i fastigheten.

Välkommen med i vår verksamhet!

10 st. i